Menu
Forrige artikel

Forskning ved REGAN Vest

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 463

 

Augustinus Fonden har netop valgt at støtte nyt forskningsprojekt, der sætter fokus på beredskabet i Danmark i tilfælde af en atomkrig, med i alt 1,9 mio. kr. Dermed bliver en væsentlig, men hidtil underbelyst del af den kolde krigs kulturarv centreret omkring regeringsbunkeren REGAN Vest, undersøgt i dybden. Projektet er et tæt samarbejde mellem Institut for Politik og Samfund på Aalborg Universitet og Nordjyske Museer, som koldkrigsmuseet REGAN Vest er en del af. 

I en tid, hvor Coronakrisen, klimakrisen og krigen i Ukraine har gjort os alle bevidste om, at vores sikre og trygge hverdag kan ændres på et splitsekund, har beredskabet igen fået en fremtrædende rolle i det danske samfund.

Det havde det også under den kolde krig, hvor frygten for en atomkrig lurede altid under overfladen. Denne frygt medførte, at man i Danmark fra slutningen af 1950’erne og frem opbyggede et omfattende civilt beredskab i form af kommandocentraler på regions- og kommunalt niveau, depoter med forsyninger, nødhospitaler, som lå pakket ned klar til brug, man udpegede nødkirkegårde og meget andet.

Hele dette beredskab havde som formål at sikre det danske samfunds overlevelse i tilfælde af en atomkrig. Det skulle efter planen ledes fra regeringsbunkeren REGAN Vest i Rold Skov, der tidligere på året blev åbnet for offentligheden.

I udstillingen ved Koldkrigsmuseet REGAN Vest viser et af temaerne nogle af de mange tiltag, der blev sat i gang for at forberede landet til en krig. Bl.a. de enorme lagre eller private biler, der kunne inddrages til beredskabsformål. Foto: Lars Horn for Nordjyske Museer

Stort løft til forskningen ved nyt koldkrigsmuseum

Det er netop dette beredskab, der nu skal undersøges nærmere i projektet ”Atomkrig, risikorationaler og det civile beredskab i Danmark 1956-1979”, som Augustinus Fonden nu har støttet. Formålet er at undersøge de forestillinger om risikoen ved en atomkrig, som lå bag den måde beredskabet blev opbygget på. Netop spørgsmålet om risiko står centralt i projektet.

Med et fokus på risiko får vi mulighed for både at analyse den datidige planlægning på samtidens præmisser og samtidig diskutere, hvordan vi i moderne samfund mere generelt håndterer risiko,” udtaler projektleder, lektor, ph.d. Marianne Rostgaard fra Aalborg Universitet.

Med støtten på 1,9 mio. kr. fra Augustinus Fonden får forskningen ved det nye Koldkrigsmuseet REGAN Vest et markant løft.

Vi er meget taknemmelige for, at Augustinus Fonden vælger at støtte undersøgelsen af denne væsentlige, og i øvrigt højaktuelle fortælling om beredskabet under den kolde krig,” siger Lars Christian Nørbach, museumsdirektør ved Nordjyske Museer, som Koldkrigsmuseet REGAN Vest er en del af.

Som museum er det vores målsætning at formidle vidensbaserede oplevelser, og for Koldkrigsmuseet REGAN Vest får den målsætning nu et stort løft med Augustinus Fondens støtte.”

Rationeringskort var allerede i fredstid pakket og sendt ud til landets kommuner, hvor de lå klar til at blive udleveret ved et krigsudbrud. Foto: Nordjyske Museer

Ny indsigt i vores kulturarv

Augustinus Fonden har valgt at støtte projektet af flere årsager, forklarer administrerende direktør Frank Rechendorff Møller.

Projektet er et fremragende eksempel på et godt samarbejde mellem et regionalt museum, der formidler en national historie, og et universitet. Når museer indgår partnerskaber med universiteter og forskningsmiljøer, bidrager det til en videnskabelig belysning af museernes samlinger. Det giver os ny indsigt i vores kulturarv, som for eksempel i dette tilfælde, hvor en overset del af vores samtidshistorie får ny aktualitet,” siger han.

Projektet er støttet som en del af Augustinus Fondens treårige indsats for Forskning i Kulturarv. I perioden 2021-2023 har fonden uddelt 90 mio. kr. til den humanistiske forskning i Danmark.

Projektet ledes af Aalborg Universitet – Institut for Politik og Samfund, hvorfra lektor, ph.d. Marianne Rostgaard (projektleder) og lektor, ph.d. Ivan Lind Christensen deltager. Fra Nordjyske Museer deltager de to koldkrigshistorikere, afdelingsleder for Nyere tid, Ph.d., Bodil Frandsen og museumsinspektør, cand. Mag. Ulla Varnke Sand Egeskov, der begge har været dybt engagerede i arbejdet med at åbne regeringsbunkeren REGAN Vest som museum. Gruppen har tidligere udført omfattende forskningsarbejder sammen og ser frem til arbejdet med det kommende projekt.

Projektet, der løber fra februar 2024 og 2½ år frem og ledes af Aalborg Universitet, vil efter planen munde ud i udgivelsen af en række artikler, en bred formidlende bog og en podcast-serie om beredskabet og dets rolle i Danmark.

[Historie-online.dk, den 22. november 2023]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Viggo Thorup - Historiens Aktører nr. 40
Ægtiv påske for hele familien
Firmaidrætsforbund fylder 75 år