Menu
Forrige artikel

Historie – didaktik, dannelse og bevidsthed

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 4989

Med fokus på særligt historieundervisningen i grundskolerne, udkommer nu udgivelsen "Historie - didaktik, dannelse og bevidsthed", som en del af Nordisk Historiemødets tre antologier.

Peter Brunbech og Jens Aage Poulsen fra HistorieLab har sammen med Ketil Knutsen fra universitetet i Stavanger redigeret en af Nordisk Historikermødets tre antologier ”Historie – didaktik, dannelse og bevidsthed”. Den indeholder otte fagfællebedømte artikler, bl.a. af Rikke Alberg Peters og Jens Aage Poulsen. I fokus er først og fremmest historieundervisningen i grundskolerne, fordi det er her flest mennesker udsættes mest systematisk for viden om fortiden. I princippet. For bogen viser at svenske undervisere i højere grad svarer på elevernes spørgsmål, end opfylder lærerplanernes mål, og at historiefaget i Danmark er knapt så problemorienteret som det giver sig ud for. Desuden fokuserer norske læremidler stadig på nationalstaten som geografisk ramme og med heltehistorierne i centrum.

Et andet af bogens omdrejningspunkter er de IT-baserede værktøjer, der i dag anvendes i historieundervisningen til at finde informationer og skabe historiske fortællinger. At kunne vælge og bruge relevante IT-redskaber er derfor kompetencer, der må udvikles. Som bogen viser, er Internettet nemlig samtidig en formidabel leverandør af konspirationsteorier, der taler til menneskers behov for at skabe mening og sammenhæng.

Bogen rummer både foreløbige resultater af igangværende feltforskning og bud på fremadrettede handlingsanvisninger.

Se udgivelsen her

historie-online.dk, den 12. september 2017

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Nationens og historiens grænser – grænser og national identitet i historieundervisningen
Ny temaside om 2. verdenskrig
Museet og skolen