Menu
Forrige artikel

lex.dk

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 3470

 

Vi har alle sammen spørgsmål om verden hver eneste dag. Vi vil gerne vide mere. Redaktionen bag lex.dk arbejder på at opdatere den store pulje af artikler i Den Store Danske, hvor du finder nogle af svarene. Samtidig arbejder redaktionen bag Trap Danmark på at færdiggøre Trap Danmark 6. udgave, som også er tilgængelig på lex.dk.

Verden bevæger sig, og hvad der var rigtigt og aktuelt sidste år, er det ikke nødvendigvis i år.

Opdateringen af Den Store Danske og driften af portalen lex.dk finansieres af en bevilling på Finansloven. Bevillingen er på i alt 23 millioner kr. og dækker perioden 2019-22.

Gyldendal og G.E.C. Gads Fond vil med udgangspunkt i Den Store Danske Encyklopædi og Trap Danmark gøre det lettere at finde en vej til viden, der ikke er fake, men fakta. Pålidelig, aktuel og tilgængelig, skrevet af danske fagfolk og forskere, samlet og søgbart på én adresse, lex.dk.

Indholdet på lex.dk

Den Store Danske

På lex.dk finder du opslagsværket Den Store Danske, som i mere end 150.000 artikler beskriver verden med dansk udgangspunkt og global orientering. Den Store Danske giver dig svar på det meste. Efter i flere år ikke at være blevet ajourført er Foreningen lex.dk sammen med nogle af landets førende forskere gået i gang med at opdatere og skrive nye artikler til værket.

Redaktionen arbejder tæt sammen med forskerne. Vi kalder dem fagansvarlige. De fagansvarlige er eksperter inden for hver deres fagområde. Dette samarbejde sikrer et højt niveau for både faktuelt indhold og formidling. Hvem, der har skrevet en artikel, og hver enkelt opdatering, kan ses i hver eneste artikel, hvor alle kan følge med i arbejdet. På forsiden af lex.dk kan du se, hvilke artikler der netop nu er blevet redigeret. Alle ændringer har en afsender og en dato, og du kan helt konkret se forskelle mellem artiklernes versioner.

Trap Danmark

På lex.dk finder du også Trap Danmark 6. udgave, som udkommer i perioden 2015-21. Trap Danmark er et omfattende univers af levende fortællinger, tværfaglige beskrivelser og leksikale informationer om Danmark. Her finder du – for de enkelte steder i landet og for landet som helhed – den væsentligste viden om geologi, geografi, biologi, arkæologi, historie, kultur, kunst, arkitektur samt samfunds- og erhvervsliv.

Trap Danmark 6. udgave udkommer trykt i 34 bind og 98 kommunebøger samt på trap.lex.dk. Den digitale udgave er beriget med både stedbeskrivelser, billeder, kort og illustrationer fra databaser hos Nationalmuseet, Det Kgl. Bibliotek, Slots- og Kulturstyrelsen og Rigsarkivet samt Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Redaktionen på Trap Danmark arbejder løbende med at tilføje steder og viden. Disse redigeringer fremgår også af forsiden på lex.dk.

Værkerne på lex.dk

Udover Den Store Danske og Trap Danmark giver lex.dk dig adgang til en række af de vigtigste opslagsværker:

·         Dansk Biografisk Leksikon

·         Danmarkshistorien

·         Danmarks Oldtid

·         Gyldendals Teaterleksikon

·         Nordisk Mytologi

·         Dansk Pattedyratlas

·         Dansk litteraturs historie

·         Historien om børnelitteratur

·         Symbolleksikon

Ordforklaringer

På lex.dk kan du få ordforklaringer fra Den Danske Ordbog fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab med et enkelt (dobbelt)klik.

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab står for vedligehold af Den Danske Ordbog, som vi stiller til rådighed i alle tekster på lex.dk.

”Korrekt og sikker viden er en forudsætning for vores demokrati. I dag er internettet det fælles offentlige rum, hvor vi lærer, læser og debatterer. Her møder vi en uoverskuelig mængde forskellige kilder, og langtfra alt sammen er korrekt. Ikke mindst når det gælder samfundsaktuelle emner, som diskuteres, og som vi er uenige om, er det svært at finde hoved og hale i de informationer, som man kan finde på internettet”, siger lex.dk’s bestyrelsesformand Joachim Malling: ”Det er derfor afgørende nødvendigt, at vi har troværdige kilder og opslagsværker, som er tilgængelige for alle”.

Vores ambitioner er store: Vi vil skabe et kvalitetstilbud til både skoleelever, studerende og til alle andre, som søger viden om, hvordan verden hænger sammen”, siger Gyldendals direktør Morten Hesseldahl og fortsætter: ”Den Store Danske har ikke været opdateret siden august 2017, og det er derfor et kæmpe arbejde at føre værket up to date. Nu er der etableret en redaktion, og en meget stor gruppe fageksperter vil i de kommende år arbejde med værket. Den første del af projektet bliver dog kun en nødtørftig opdatering af Encyklopædien og en sammenlægning med andre værker på sitet. Vi håber, at der kan findes yderligere finansiering efterfølgende, ellers vil indholdet hurtigt forældes og smuldre”.

 

Fakta om Foreningen lex.dk:
Foreningens formål er at etablere og drive en frit tilgængelig dansksproget digital platform for autoritativ viden til brug for folkeoplysning overfor det danske samfund, herunder folkeskoler, gymnasier, universiteter, læreanstalter m.m. og bibliotekerne.

Foreningen har ikke til formål at skabe økonomisk overskud til udlodning blandt sine medlemmer, og medlemmerne har intet krav herpå.

Foreningen er stiftet af Danske Universiteter, Gyldendal A/S, G.E.C. Gads Fond og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Relanceringen og opdateringen af Den Store Danske og drift af portalen er sikret i fire år af en bevilling på finansloven. Bevillingen er på i alt 23 millioner kr. og dækker frem til 2022. 

Foreningen lex.dk vil i den kommende tid være i tæt dialog med både folkeskolerne, gymnasierne og universiteterne omkring brugen og opdateringen af værkerne.

Læs videre på https://lex.dk/

[Historie-online.dk, den 25. maj 2020]

 

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Fra den nye verden
Peter Jørgensen - Historiens Aktører nr. 12
TV-tips, uge 04, 2024