Menu
Forrige artikel

lex.dk - en forskningsbaseret vidensportal

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 4293

 

Gyldendal, Gads Fond, Danske Universiteter og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab i tæt samarbejde om etablering af lex.dk, et borgervendt digitalt univers, der kan sikre adgang til og formidling af dansk viden og kultur.

Den hastige globalisering og internationalisering skaber behov for at kende og forstå sin egen baggrund og historie. Den viden, der skabes og skrives ind i en dansk virkelighed, er for borgere i Danmark det stærkeste udgangspunkt for indsigt og udsyn i forhold til omverden.

”Hvor ved du det fra?” er et fast tilbagevendende spørgsmål i en tid, hvor informationers lødighed er blevet vanskeligere at kontrollere. Især omdiskuterede temaer indenfor kultur, religion og politik er udsat for ”fake news”, misinformation eller andre forvridninger.

Mængden af information vokser eksponentielt, men kvaliteten følger ikke med, hvilket skaber en uklar sammenblanding af fakta og holdninger. Hvad er rigtigt, hvad forkert? Hvem siger hvad? Men har du ”lexet” noget, ved du, at det er korrekt. Landets førende forskere har taget stilling til indholdet og borger for, at du på lex.dk finder den bedste viden på netop det område, du søger viden om. Gratis og reklamefrit.

Kulturministeriet har med en Finanslovsbevilling på 23 mio. kr. over 4 år muliggjort, at arbejdet med at skabe dette sikre sted for viden på nettet kan påbegyndes om end den langsigtede vedligeholdelse endnu ikke er sikret.  

Med Den Store Danske Encyklopædi, Trap Danmark, Ordbog over det Danske Sprog og Den Danske Ordbog som udgangspunkt, vil en række værker af national betydning senere indgå i arbejdet. F.eks. Dansk Biografisk Leksikon, Teaterleksikon, Symbolleksikon, Blå Bog, Meyers Fremmedordbog og oversigt over monumenter og mindesmærker m.m.

Herudover stiller en række statsinstitutioner data til rådighed for projektet om f.eks. Fredede Bygninger, Oldtidsminder, Kunst i det offentlige rum m.m.

Alle værker stilles af udgiverne gratis til rådighed for Foreningen lex.dk, hvis bestyrelse udgøres af Morten Hesseldahl, Adm. dir. Gyldendal, Formand for Danske Universiteters Rektorkollegium Anders Bjarklev, Formand for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab Christian Gorm Tortzen og Joachim Malling, Adm. dir. G.E.C. Gads Fond (formand).

”I et demokrati er adgang til sikker viden en forudsætning for den åbne og nødvendige debat. En digital rygrad af viden om os selv, en registrant over dansk kultur og kulturarv vil styrke hele den danske samtale”, udtaler Morten Hesseldahl.

Joachim Malling tilføjer: ”Det har været opmuntrende at mærke den overbevisende opbakning, lex.dk har mødt undervejs fra en række af civilsamfundets vigtigste organisationer. Nu må vi håbe det kan lykkes at få lex.dk sikret fortsat opdatering.”

(Pressemeddelelse 16. maj 2019)

[Historie-online.dk, den 17. maj 2019]]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Hårets historie
Vestsjælland og Vestindien på Holbæk Museum
Vikinger på Budolfi Plads