Menu
Forrige artikel

Repræsentantskabsmøde i DHF

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 842

 

Dansk Historisk Fællesråd indkalder herved til repræsentantskabsmøde tirsdag den 13. december 2022, kl. 17.30. Mødet afholdes online. Man bedes tilkendegive sin interesse for at deltage til Peder Kragh (kasserer i DHF) på ggpkr@greve-gym.dk. Man vil ca. 14 dage inden repræsentantskabsmøde få tilsendt link.

Repræsentantskabsmødets dagsorden:

1.      Valg af dirigent

2.      Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet

3.      Godkendelse af nye medlemmer

4.      Beretning

5.      Regnskab

6.      Indkomne forslag

7.      Budgetforslag og kontingentfastsættelse

8.      a. Valg af 2 medlemmer til styrelsen b. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant

9.      Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være styrelsen i hænde senest 4 uger før repræsentantskabsmødet. Indkomne forslag udsendes senest 14 dage før mødet.

DHF’s styrelse

[Historie-online.dk 1. november 2022]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Nat på museet
TV-tips, uge 11, 2023
Dansk-jødisk liv i 400 år