Menu
Forrige artikel

Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Dansk Historisk Fællesråd

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 2368

Sted: Dalum Landbrugsskole, mødet afholdes i forbindelse med Dansk Lokalhistorisk Forenings årsmøde (se også http://www.dansklokalhistoriskforening.dk/

Repræsentantskabsmødets dagsorden skal mindst indeholde flg. punkter:  

 • Valg af dirigent
 • Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet
 • Godkendelse af nye medlemmer
 • Beretning
 • Regnskab
 • Indkomne forslag
 • Budgetforslag og kontingentfastsættelse
 • Valg
 • Eventuelt
   

Forslag som ønskes behandlet på repræsentantskabsmøde skal være styrelsen (formand Peder Jacob Ellehave Kragh, ggpkr@greve-gym.dk) i hænde senest 4 uger før.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Peace, punk og pc’er:
Fiskekvasen W. Klitgaard fylder 125 år
Nat på museet