Menu
Forrige artikel

Kirkebøgerne i Nors og Tved sogne 1675-1815

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 6099

Kirkebøgerne i Nors og Tved sogne 1675-1815

tilgængeligt på hjemmesiden tilknyttet det lokalhistoriske arkiv i Thisted: www.arkivthy.dk

Transskription af de syv eksisterende enesteministerialbøger fra Nors-Tved sogne med tilhørende kommentarer i form af en række links til:

-biografier om de involverede præster.

-notater om de uægte børn i perioden.

-notater om tragedierne i perioden.

-notatet  ’en kirkebogsgåde’.

Enesteministerialbøgerne dækker perioden fra 1675 til 1815 og består i dette materiale af mere end seks tusinde enkeltnotater, som alle er blevet forsynet med fortløbende numre, der gør digital søgning og gensøgning let.

De syv kirkebøger vises side for side med den originale kirkebogsside sammen med transskriptionen, hvilket gør en læsning af siderne muligt for læsere, der ikke behersker den gotiske håndskrift.

Dette layout er valgt for at bringe læsere af materialet så tæt på den historiske dimension som muligt, hvilket de originale kirkebogssiders forskelligartede håndskrift, biskoppernes latinske visitatsnotater, sjusk og overstregninger og umotiverede regnestykker imellem officielle notater giver en god mulighed for.

I forløbet med udarbejdelsen af materialet er der dukket et par litterære overraskelser op, idet det viser sig, at to af de involverede præster er forfattere til bøger, der nu befinder sig på Det kongelige Bibliotek. En af disse bøger er en veritabel salmesamling af pietistisk tilsnit. Disse bøger kan i deres fulde udstrækning tilgås fra materialet.

Umiddelbart vil man sikkert tænke materialet ind i en slægtshistorisk kontekst, i hvilken det bestemt også hører hjemme. Men der kunne måske også være grund til at pege på, at det omfattende materiale, som nu er gjort særdeles let tilgængeligt, kunne bruges som afsæt for historisk forskning eller som basismateriale i gymnasiernes historieundervisning.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Peace, punk og pc’er:
Mød en rigtig drillenisse
Rued Langgaards flygel