Menu
Forrige artikel

Knuds Odense -vikingernes by

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 7789

Åbning af stor særudstilling om Odense

 

Fredag d. 19. maj åbner Møntergården en stor særudstilling om Odense i vikingetid og middelalder, ”Knuds Odense – vikingernes by”.

Her viser museet for første gang nogensinde en række af de fornemme fund fra de arkæologiske udgravninger i byens centrum, som mange odenseanere har fulgt på tæt hold gennem de sidste par år.

Mød Thomas Kluge

Særudstillingen viser også et spektakulært maleri af Knud den Hellige - skabt af den royale portrætmaler Thomas Kluge. Han har på mesterlig vis indfanget Knud den Hellige – sekunder før det dræbende lansestød fra hans fjender. Thomas Kluge medvirker ved åbningen af udstillingen, hvor han vil afsløre sit maleri og fortælle om tankerne bag. 

Historien skal skrives om

Det er helt unikt for udstillingen, at de omfattende arkæologiske undersøgelser, der de seneste år er foretaget i Odense centrum, er den største udgravning i en dansk middelalderby nogensinde. Hertil kommer aktuelle undersøgelser på vikingeborgen Nonnebakken og af en bispegrav fra 1000-tallets Albani Kirke, hvor Knud den Hellige blev slået ihjel. Resultaterne har været med til at omskrive Odenses og til dels Danmarks historie.

Knud den Helliges død, malet 1843 af Christian Albrecht von Benzon

Aldrig set før

Alt det fortælles der mere om i ”Knuds Odense – Vikingernes by”, der viser en række enestående fund fra Odenses tidligste historie, som ikke har været udstillet før. Det drejer sig bl.a. om fund fra bebyggelsen i Overgade og andre af de historieskrivende opdagelser, man har gjort gennem de sidste par år. På udstillingen vil man også kunne se en imponerende tre meter høj tøndebrønd fra middelalderen og en nyfremstillet kopi af det nadversæt af sølv, som bispen i Albani Kirke fik med sig graven.

Fra lille by til stor by
Udstillingen omhandler Odense i perioden yngre jernalder/vikingetid til ca. 1500 e.Kr. I denne periode bevæger Odense sig fra at være en vikingetidsboplads til ikke bare at være en centralt placeret by, men tillige en af rigets faste kongsgårde samt bispeby.

Foredrag med afsæt i intens forskning

”Knuds Odense – Vikingernes by” er baseret på en række aktuelle forskningsprojekter i Møntergårdens regi, og der er opbygget en stor viden, som kun delvist kan rummes i udstillingen. Derfor suppleres udstillingen med en større foredragsrække, som giver en spændende mulighed for at høre den fulde historie om forskningsresultaterne fra eksperterne selv og at komme i dialog med dem om de specifikke emner.

Bispens nadversæt

Ekstra bonus om udstillingen

Udover en stor foredragsrække suppleres ”Knuds Odense – Vikingernes by” med interessante byvandringer og spændende børneaktiviteter. Møntergården sætter en ære i at være i børnehøjde med de små gæster, og børnene skal ikke snydes for de mange historier om Odenses vikinger, konger, borgere og bisper.

Fredag 19. maj kl. 14 – 17 – Åbningsfest ”Knuds Odense – Vikingernes by” museum.odense.dk

historie-online.dk, den 8. maj 2017

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Ny udstilling: Folk og Fabrikker Aalborg Historiske Museum portrætterer industribyen Aalborg
Danske museer åbner 21. april
Din ting - vores historie