Menu

Ny stor database over gamle pressefotos fra Odense / Fyn lanceres – FynskeBilleder.dk

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 8424

Stadsarkivet lancerede den første udgave af FynskeBilleder.dk tilbage i 2008, hvor der dengang lå knap 6.000 søgbare fotos. Denne hjemmeside er nu blevet opdateret til mere end 12.000 søgbare billeder og med 130.000 billeder fra Fyens Stiftstidende, som endnu ikke er blevet registreret.

Og Stadsarkivet beder folk om hjælp til at få de mange tusinde fotos fra Odense og Fyn registreret. ”Det kræver ikke, at man har et stort lokalkendskab eller lignende. Det vigtigste er, at man har lyst til at hjælpe os med at koble fotos og oplysninger sammen – så at sige berige fotografierne med data”, siger stadsarkivar Jørgen Thomsen.

”Stadsarkivet ønsker at invitere alle til at være med til at fylde historie på pressebillederne, sådan at vores fælles historie uddybes og bevares. I de fleste tilfælde har Fyens Stiftstidende kun haft brug for et eller to af en hel serie pressefotos fra en begivenhed, så der ligger en masse billeder og bare venter på at få deres historie fortalt”, forklarer stadsarkivaren. Planen er så løbende at gøre flere og flere billeder tilgængelige på fotodatabasen FynskeBilleder.dk, efterhånden som de bliver registreret.

Det var en tilfældig snak mellem stadsarkivar Jørgen Thomsen og daværende koncernjurist på Fyens Stiftstidende, Keld Klint, i 1998, der blev startskuddet til den første database over avisens pressefotos, som Fyens Stiftstidende ikke længere havde plads til at opbevare. Stadsarkivet overtog i første omgang omkring 900.000 negativer fra 1943 til 1970. Senere er der kommet endnu flere pressebilleder til, så antallet af billeder i dag ligger på tæt ved 5 millioner billeder fra hele perioden 1943 til 1994.

”Der er i dag ca. 12.000 billeder på Fynskebilleder.dk. I takt med at vi nu får hjælp til detailregistrering af de nyscannede negativer vil tallet vokse til mere end det tidobbelte, og vi håber, at der i den nærmeste fremtid kan komme endnu flere – også gerne helt nye optagelser fra nutidens fynske pressefotografer”, lyder det fra en stolt Jørgen Thomsen.

FAKTA:
Fyens Stiftstidendes pressefotosamling fra perioden 1943 70 er et af Stadsarkivets flagskibe, og arbejdet med at ordne og registrere den har været prioriteret højt. Registreringen foretages først og fremmest af frivillige, da arkivet ikke har ordinære midler til dette indgående og tidskrævende arbejde.

Arbejdet har koncentreret sig om at knytte flere oplysninger til hvert af de godt 900.000 negativer, og det arbejde nærmer sig afslutningen. Der er i dag tilføjet flere oplysninger om personer, stednavne og emner for langt de fleste negativer. Det har givet en række søgemuligheder, som udnyttes til blandt andet Odensebogen, jubilæumsbøger og udstillinger.

I december 2008 indgik Odense Stadsarkiv en ny aftale med Fyens Stiftstidende, så også negativsamlingen for årene 1970-1994 blev overdraget til Stadsarkivet. En del af pressefotosamlingen blev ved samme lejlighed gjort tilgængelig på nettet på adressen www.fynskebilleder.dk, en hjemmeside, der er udviklet i samarbejde mellem avisen og arkivet.

 www.fynskebilleder.dk

Se relaterede artikler
Veteranbiler på Danmarks Tekniske Museum
Underdanmarks tavse skæbner
Den første tur med SELANDIA