Menu
Forrige artikel

Topfigurer

Kategori: Jul
Visninger: 15510

Toppynt i juletræet

I toppen af de fleste danske juletræer ser man nok i dag stjernen. Stjernen kan opfattes som Bethlehemsstjernen, der viste de hellige tre konger vej til Jesusbarnet, og dermed have en kristen symbolik

Tidligere har man imidlertid også kunnet træffe andre former for topfigurer: fx en juleengel eller en nisse, figurer fra klippeark, der kunne sættes sammen, sådan at de både fik en forside og en bagside. En stork var også en mulighed - på grund af forbindelsen mellem storken og den kristne juls højtideligholdelse af Jesu fødsel.
 
Man kan imidlertid også - lidt sjældnere - se "top-spyd" fremstillet af farvet eller sølvskinnende glas. Disse synes tidligere at have været populære til fagforeningsjuletræer og i kredse, hvor man ikke fandt, at stjernens kristne anknytning var passende. Særlige toppe i metal, af samme konstruktion som de populære "englespil" kendes også. I disse var systemet, at en metalprydelse, forsynet med et antal lys placeredes i træets top. Over lysene fandtes en form for "uro" i metal. Når lysene blev tændt fik deres varme uroen til at spille.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Æbleskiver
Æbleskiver
Jakobsstigen