Menu
Forrige artikel

Det ældste nytårsskyderi?

Kategori: Årstidens skikke
Visninger: 6703

 

Vor tids nytårsskyderi er en gammel skik, som mindst kan spores til 1600-tallets midte

At skyde nytår ind er en skik, der har i hvert fald 300 år på bagen. Man ved, at der blev skudt nytår ind fra Københavns volde i 1659. Da belejrede svenskerne byen, og nytårsdag affyrede man alle voldens kanoner tre gange. Imellem de tre affyringer skød borgere og soldater op i luften med deres geværer.
Dette nytårsskyderi ligner næsten en militær salut, men kun 10 år efter véd vi med sikkerhed, at private også skød nytår ind.

Ældste nytårsskyderi?
Den 2. januar 1668 indfandt en vred skrædder sig på rådstuen i Helsingør og klagede over, at han nytårsaften var blevet arresteret, fordi han havde skudt nytår ind. Skrædderen, som hed Christen Simmensen, er den første privatmand, som vi med sikkerhed véd har brugt skikken med at skyde op i luften, fordi det var nytår. Af hans forklaring fremgår, at han  nytårsaften 1667 "for sin egen dør" og efter "gammel Maneer" havde skudt nytår ind med sin bøsse, til ære for "hans kongelige majestæt og det kongelige Arvehus".
Efter skyderiet blev Christen arresteret af en sergeant og to soldater, og slæbt afsted med en tøffel på den ene fod og en sko på den anden. Sagen endte med, at han var blevet sat på træhesten i halvanden time "med en kuule om benet". Sådan mente han ikke, at man kunne behandle én, der havde haft borgerskab i mange år, og altid betalt både skatter og afgifter. Derfor gik han på rådstuen og klagede!

Tekst: Charlotte S.H. Jensen

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Hvorfor spiser vi nytårstorsk?
Hvorfor holder vi Nytår?
Løjer og ballade