Menu
Forrige artikel

Den grå mand...

Kategori: Temaer
Visninger: 8813

 

Lidt om kommunelærer Hans Nielsen Rosenkjær. En engangeret amatørarkæolog fra sidste århundredeskifte, der ofte vendte hjem med posen fuld af oldsager og jordprøver

"I 1890'erne var den grå mand med spadestokken en kendt skikkelse i København". Sådan lyder indledningen til det radioforedrag, som geologen og naturhistorikeren Axel Garboe holdt i 1959 om Hans Nielsen Rosenkjær. Det var der en særlig grund til, for ikke alene var Rosenkjær kommunelære ved Rådmandsgades Friskole på Nørrebro, men interesserede sig også ivrigt for geologien og især for hovedstadens undergrund. 

Tropiske skove fra Københavns fortid
På sine ture rundt i byen var han en flittig besøgende af de steder, hvor der blev foretaget større anlægsarbejder og med sig bar han altid sin stok, der var udstyret med et lille spadeblad. Spadestokken, som nu opbevares i Rigsarkivet, blev ivrigt brugt, idet han ikke stod af vejen for at grave og rode op i den jord, hvor anlægsarbejderne også gravede. Om aftenen vendte han hjem med poser af jord og arkæologiske fund, som familien blev sat til at rense. Herom fortæller sønnen Jens Rosenkjær: "Om Aftenen sad hele Familien om Spisebordet i den lille Lejlighed paa Nørrebro og vuggede Vandfade med Vand og Ler, som Faderen havde bragt med hjem fra Udgravninger ude i Byen. Og efter som vi slæmmede Leret, steg Frø og Planterester op til Overfladen - fra tropiske Skove, som engang havde vokset, hvor København nu ligger".

Et bravt hjerte
Skønt amatør og ringeagtet af samtidens naturvidenskabsmænd fortsatte Rosenkjær sine geologiske og arkæologiske undersøgelser helt frem til sin død i 1907. I begyndelsen af 1894 ansøgte han bl.a. om midler til at foretage en rejse til Skåne, for at undersøge de geologiske aflejringer på den svenske Øresundskyst. Hertil skrev bl.a. filologen og politikeren V. Pingel, arkæologen Sophus Müller og geologen J.K.V Steenstrup en udtalelse, der alle fremhæver Rosenkjærs skarpsindige og hæderlige væsen. Anbefalingerne medførte, at Rosenkjær kunne rejse og resultatet af undersøgelserne "Iagttagelser fra en Rejse i Skaane" blev trykt i Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening i 1896. Rosenkjær døde natten mellem den 16. og 17. september 1907 på Kommunehospitalet formentlig af gigtfeber. I et kondolencebrev af 19. september 1907 skriver Jeppe Aakjær til hustruen Johanne Jensen: "Jeg holdt saa meget af Rosenkjær. Et bravere Hjerte var det vanskeligt at finde".

  
 
 

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Katastrofen i rummet
August. Très Riches Heures du Duc de Berry
Overnaturlige Skabninger fra Dansk Folketro og Japanske Yōkai