Menu
Forrige artikel

Kulminationen

Kategori: Temaer
Visninger: 3943

Den danske regering fik d. 27.8.43 forelagt et tysk ultimatum, hvori man bl.a. krævede indførelse af dødsstraf for sabotage og besiddelse af skydevåben. Der var fra Berlins side nu ikke længere vilje til at fortsætte samarbejdet med den danske regering. Regeringens svar forelå d. 28. og ses her trykt i det illegale blad Information d. 28.8.43

Se stor PDF


Som reaktion på den danske regerings beslutning indførtes undtagelsestilstand. Her Esbjerg-udgaven af bekendtgørelsen.


Kl. 4 om natten d. 29. august iværksattes operation Safari, afvæbningen af den danske hær og flåde. Det havde længe været von Hannekens ønske at få den danske hær opløst. Han frygtede, den ville falde tyskerne i ryggen i en invasionssituation. Augustoprøret gav værnemagten det afgørende argument for at gennemføre operationen. Kampene kostede 23 dræbte og ca. 40 sårede danske soldater. Information bragte d. 2.9.43 en liste over de faldne.


Søværnet gav ordre til at flådens skibe på Holmen skulle sænkes.


Kommunisternes kommentar til undtagelsestilstandens afblæsning d. 6. 10.43. Von Hanneken var den tyske værnemagts øverstbefalende i Danmark. Land og folk. Særnummer okt. 1943.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Hinsides politiken
Konfliktlinjer (Esbjerg)
Baggrunden