Menu
Forrige artikel

Høvdinge og konger

Kategori: Danmarks oldtid
Visninger: 6686

I løbet af jernalderen vokser de sociale skel i befolkningen. Det ser man både i forskelle i gårdenes størrelser, men især i de gravgaver, der følger den døde i graven

Af fundene kan man se, at der lidt før Kristi fødsel så småt begynder at dannes en samfundselite. Samfundets hierarkiske opbygning viser sig endnu tydeligere i de første århundreder e.Kr., hvor man finder fyrstegrave med et righoldigt udstyr af importvarer fra Romerriget.

Jord gav magt
Under fyrsterne har der været ledere på flere niveauer. Overklassen bygger sin magt på jordbesiddelser. Intensiveringen i landbruget medfører en overproduktion, der giver mulighed for en omfattende vareudveksling. Den finder sted i resten af jernalderen, primært fra vekslende centre rundt om i landet, som bl.a. er karakteriseret ved fund af mange importerede genstande. Centrene er forløbere for de egentlige byer, der opstår i Vikingetiden

Dannevirke og kong Angantyr
Fyrsterne, eller høvdingene, har rådet over et større landområde, hvorfra de har kunnet mobilisere en hærstyrke. Mosernes store våbenofferfund med tyngdepunkt i 3.-4. århundrede, viser med al tydelighed, at tiderne ikke altid har været fredelige. Fra samme periode kender vi lange voldanlæg fra især det jyske område, som formentlig har markeret territoriale grænser imellem høvdingedømmerne. Udviklingen fører støt og roligt hen imod dannelsen af det danske kongerige. De ældste dele af landets store forsvarsværk mod syd, Dannevirke, der opføres allerede omkring år 700, forbindes ofte med rigsdannelsen. På dette tidspunkt optræder også for første gang en dansk konge, Angantyr, i de skriftlige kilder. Det bliver dog først i løbet af vikingetiden at kongemagten bliver nogenlunde stabil.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Jernets tid
Landbrug og håndværk
Mosefund og tro