Menu
Forrige artikel

Sådan boede de

Kategori: Danmarks oldtid
Visninger: 2307

Bebyggelsen i det nuværende Danmark har i den tidligste jernalder været præget af små gårde, der har ligget spredt i landskabet

I de sidste århundreder op imod Kristi fødsel, opstår der imidlertid regulære landsbyfællesskaber, hvor et antal gårde lægges tæt sammen bag et landsbyhegn. Flere steder kan vi nu følge bebyggelserne igennem jernalderen inden for det samme begrænsede ressourceområde, hvor der har været adgang til god landbrugsjord og gode engarealer, - og naturligvis vand."

Gårdene vokser
Landbrug er den altafgørende drivkraft i samfundet og det er udnyttelsen af jorden til agerbrug og kvægdrift, der sætter sit præg på landskabet. I løbet af jernalderen udbygges og intensiveres landbruget og landet ændres for alvor fra et skovland til et åbent landbrugsland. I 3.-4. århundrede e.Kr. sammenlægges gårde og landsbyer til større énheder og de gamle landsbyfælleskaber afløses af mere individuelle rettigheder til jorden. De enkelte gårde vokser i størrelse hele vejen op igennem jernalderen.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Mosefund og tro
Jernets tid
Høvdinge og konger