Menu
Forrige artikel

Magtens hieraki

Kategori: Danmarks oldtid
Visninger: 2547

Mens man tidligere mente, at vikingesamfundet var domineret af lige og frie bønder, der havde hver deres "familielandbrug" og i princippet kun var underordnet kongen, ser det  i dag snarere ud til, at der fandtes et komplekst stormandshierarki

En gård som den fra Tissø skiller sig ud i kraft af gårdanlæggets størrelse og de rige fund. Fundene vidner om, at gården også var centrum for både sæsonbetonet markedshandel og produktion - aristokratiet havde på den måde kontrollen med nogle vigtige ressourcer.

Den almindelige landsbybebyggelses gårde var mindre. Den typiske landsbys gårde og gårdtofter var desuden anlagt efter en regelmæssig plan, som måske kan tyde på, at gårdene og deres beboere var underlagt en jordbesidder, som regulerede landsbyen og fik afgifter af dens produktion. På gårdenes jorder blev der drevet at varieret agerbrug, som blev stadig mere intensivt hen imod 1000-tallet. Men det fremgår af gårdenes staldrum, at der har været et stort dyrehold, og meget land var udlagt til græsning for kreaturer.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Kongemagt
Den gamle tro
Vikingetogter til kristne lande