Menu
Forrige artikel

Stormandsgårde

Kategori: Danmarks oldtid
Visninger: 2803

Den øgede hierarkisering af samfundets magtstrukturer, som var sket i løbet af jernalderen, fortsatte i vikingetiden

De sociale skel kan ses i periodens grave. Nogle er helt uden gravgaver. De rummer måske trælle eller andre fra samfundets bund. En anden gruppe grave har beskedne gravgaver, og rummer måske den almindelige landbefolknings døde. Nogle grave rummer våben og andre gaver og repræsenterer stormændene fra samfundets top; de rigeste af dem kan indeholde rytterudstyr.

Der er udgravet flere storgårde fra vikingetiden, der kan sættes i forbindelse med medlemmerne af samfundets aristokratiske elite, blandt andet en gård ved Tissø på Vestsjælland. Tissø-gårdens hovedbygning var en mægtig hal, der i kraft af sin størrelse har karakter af prestigebyggeri, og som fra 600-tallet og til ind i 900-tallet kan følges i flere faser. Ved gården er der fundet mange kostbare smykker samt importerede luksusgenstande såsom frankiske drikkeglas. Desuden er der fundet mange våben. Det fortæller om, at gårdens beboere indgik i et aristokratisk krigermiljø. De spillede sandsynligvis også en rolle i opretholdelsen af det religiøse liv og dets ritualer. Der er i hvert fald fundet mange hedenske amuletter ved gården. Fra Tissø-gårdens sidste fase i 900-tallet er der fundet en lille bygning, som muligvis var en kristen kirke. Det afspejler i så fald, hvordan sammenhængen mellem magt og religion også var central i forbindelse med trosskiftet.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Den gamle tro
Vikingetogter til kristne lande
Vikingetidens betydning