Menu
Forrige artikel

En bornholmsk bogsamler

Kategori: Temaer
Visninger: 3742

 

En lille samling bøger fra slutningen af 1600tallet til 1860erne, har tilhørt en bonde og kirkeværge, Lars Bidstrup, på Tornegård i Bodilsker. Ved et lykketræf blev samlingen reddet af Bornholms Museum 

På en af årets varmeste dage, midt i juli måned 2003, blev museet ringet op af personalet på Aakirkeby containerplads. En ung mand fortalte, at der var smidt en masse gamle bøger ud. Og det var synd, mente han, det måtte være noget for et museum. På Aakirkeby containerplads må man godt klunse!

Hjemmeindbinding
Vi drog selvfølgelig af sted; og sandelig! Masser af bøger, ca. 400, var røget i containeren. De var godt nok meget medtagne de fleste, havde helt tydeligt ligget under et dårligt understrøget tag. Der var også mindre angreb af sølvfisk og mus, og så manglede måske bind to og fem ud af en serie på otte- osv.! Dertil var de "hjemmeindbundne", det var tydeligt, for de samme typer omslagspapir gik igen og igen, gerne stykket sammen for at udnytte papiret optimalt og beskæringen af bøgerne kunne man have diskuteret. Dertil var der brugt meget genbrugsmateriale i indbindingen. På en af bøgerne endda en tidlig tegning af en grønlandsk slæde. I virkeligheden ikke helt urimeligt, kunne nogen finde på at påstå, at de skulle have end deres dage på bålet!

Ældste bog fra 1600-tallet
Den ældste bog er fra sidst i 1600tallet, den yngste fra slutningen af 1860erne. De er alle signeret "L. Bidstrup" og dertil forsynet med et nummer. Vi valgte at tage alle bøgerne med for at sortere dem under mere bekvemme forhold, finde ud af hvad det var for noget. Vi samler ikke som sådan på gamle bøger, kun hvis de specielt omhandler bornholmske forhold, er trykt på øen eller lignende. Alt andet er der taget vare på andre steder, og vi ønsker ikke at blive en "konkurrent" til Det kongelige Bibliotek! Men måske kunne man fravriste denne samling en interessant historie.

Deja-vu
Efterhånden som bøgerne blev støvet og vasket af, gnubbet med læderolie, gennemset og undersøgt, så dæmrede der noget. Det lignede noget af en "deja-vu"-oplevelse. Jo, for over 10 år siden fik museet lov til at hjemtage forskellige effekter fra Otto Rohmanns bo i Nexø. Han havde været meget historisk interesseret og havde i mange år været medlem af museets bestyrelse; også næstformand i adskillige år. Blandt hans utallige spændende optegnelser om arkæologiske og historiske forhold på Bornholm, skibstegninger, planer for Nexø Havn, gamle fotos, forskellige husflidsgenstande m.m. havde museet også modtaget nogle få bøger fra samme "L. Bidstrup".

Lars og Maren på Tornegård
Men, 400 bøger, alle signerede L. Bidstrup, hvad kan de fortælle? Kan de om ikke andet så indholdsmæssigt have en værdi? Og er de eventuelt relevante at gemme i museets samling? Ved nærlæsning af bøgerne kan man ret hurtigt konstatere, af L. Bidstrup står for Lars Bidstrup på 3. vornedegård, Tornegård i Bodilsker. Han var født i 1802 og boede i hvert fald ved folketællingen i 1834 på Tornegård. Han var gift med Maren født West og de fik to sønner, men den ældste synes ikke at være blevet ret gammel. Den yngste søn, Julius Bidstrups navn finder vi i et par af bøgerne. Måske har han overtaget samlingen efter faderens død, vist sidst i 1860erne. Men han synes ikke at have arvet sin fars store interesse for bøger.
Lars Bidstrup var gårdmand og kirkeværge i sognet. Ifølge folketællingen i 1850 har familien begge mødre/svigermødre boende, foruden sønnen og et par tjenestefolk. Tornegård har været en bornholmsk gård af almindelig størrelse, 18 ha. Den gamle gård er væk nu, erstattet af nyere, grundmurede bygninger. Brandtaksationer, skøde- og panteprotokoller m.m. ville kunne give mange flere oplysninger om familien, men vores ærinde her er at se, hvad en "næsten" almindelig bornholmsk bonde rent litterært interesserede sig for i 1800årenes første del.

En pæn bogsamling
Lars Bidstrup har selv indbundet bøgerne - og husker man ikke helt galt var der vist også en hel del bogbindergrej i Otto Rohmanns bo. Bidstrup har tydeligvis abonneret på hæftede bøger og så forsynet dem med stift omslag og lærreds- eller læderryg. Ikke nogen form for pragtindbinding, det er brugsbøger. Der er også rigtig mange af bøgerne, der allerede i Lars Bidstrups tid var antikvariske. De er alle sammen, "nye" som gamle, nummererede, den sidste i vores samling med nummeret 1515. Så en ganske pæn bogsamling har det været, set med datidens øjne.

Mest skønlitteratur
Bogsamlingen kan grupperes i følgende emner: landbrug, religion, geografi og rejser, historie, naturhistorie, dansk og udenlandsk litteratur, kunst og musik samt kalendere og kuriosa. De skønlitterære bøger er i overtal.
Bog no. 1 er desværre ikke bevaret, det er derimod bog no. 2. Det er en historiebog fra 1781 og den omhandler det danske kongeriges historie, og kongeriget indbefattede vel af mærke dengang både Danmark, Norge og Holsten. Den er skrevet af den dansknorske historiker Peter Friederich Suhm. Lars Bidstrup har noteret i bogen, at han erhvervede en kasse gamle bøger af Anders Peter Blem i 1826. Da var Lars Bidstrup 24 år gammel og er altså lige begyndt at samle på bøger. De næste fire bøger i rækken er en geografibog, en religiøs bog og en praktisk landbrugsbog, en "Hestelægebog". Disse fire typer bøger repræsenterer meget godt samlingens væsentligste indhold.

Fra kirkelig interesse til 1001 nat
Bortset fra romanerne er der flest religiøse bøger; Lars Bidstrup var kirkeværge og har givet interesseret sig for kirkelige spørgsmål. Især i hans sidste år optog det store dele af den danske befolkning med selveste den karismatiske Frederik Severin Grundtvig i spidsen.
Men også bøger om historie, geografi og naturhistorie er rigt repræsenterede i samlingen. Og litteratur og poesi, fra "Robinson Crusoe's mærkværdige Begivenheder" og "Tusind og én Nat. Arabiske Fortællinger" til Bjørnstjerne Bjørnsons "Arne". Og utallige forfattere, der for længst er glemt. Og således kunne man blive ved med at nævne eksempler på datidens lekture. At spørgsmålet om mormonerne og deres livsform var højaktuel kan man tydeligt konstatere, at der var krig i Kina i 1860, at mange gæve kvinder deltog i den franske revolution, at Thorvaldsen Museum var åbnet i 1848 og at Lumbye var blevet aktuel med sin musik …

En klog bonde...
Det er ikke småting, Lars Bidstrup har interesseret sig for. Og så er det vel kun ca. en fjerdedel af bøgerne, der nu er havnet i museets hus. Man må formode, at H.C. Andersens eventyr også har været imellem - i en "Folkekalender" findes en første udgave af et af hans eventyr, "Sommerfuglen - , måske endda Søren Kierkegaard, Livingstones Reiser - og dertil alle de samtidige bornholmske bøger. De er naturligvis alle sammen sorteret fra af "virkelige" bogsamlere.
Den sidste bog i rækken, nr. 1515 er en af de mange religiøse bøger: "En Prædiken om Synden mod den Helligaand af Doctor Morten Luther. Holdt i Wittenberg i Aaret 1529." Oversat af F.L. Mynster. Kjøbenhavn 1868. Mynster var en lærd forfatter og oversætter. Han skrev selv om Niebelungversets rhytmiske ejendommelighed, og han oversatte foruden Luthers skrifter bl.a. E.T.A. Hoffmanns fantastiske fortællinger. Velbekomme!

Hvorom alting er! De bøger, der på en varm sommerdag røg i containeren i Aakirkeby, kan fortælle lidt om, hvad en klog bonde længst mod øst i Danmark har interesseret sig for for 150-200 år siden. Og faktisk - og bortset fra tidsfaktoren - er det jo ikke så meget anderledes end det, tilsvarende "bognørder" beskæftiger sig med i dag.

Lars Bidstrup skrev også smukt. Her er hans navnetræk fra én af bøgerne

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Museum på Rejsen 43: Lofotmuseet i Storvågan, Kabelvåg
Niels Finsen - Historiens Aktører nr. 22
Museumsnumre 35: Nathue og natkyse