Menu
Forrige artikel

Sølvdenarer fundet ved Haderslev Næs

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 1896

 

For første gang har arkæologer fra Museum Sønderjylland fundet romerske sølvmønter fra kejser Neros tid. Sølvskatten indeholder mindst 125 mønter.

Det skulle vise sig at være et regulært drømmefund, som detektorfører René Jacobsgaard gjorde kort før påske i år: Den første skat af romerske sølv denarer, der nogensinde er fundet i Sønderjylland. I den seneste uge har arkæologer fra Museum Sønderjylland været på stedet og gravet med. Det betød, at forårets fund på 54 denarer er blevet forøget til mere end det dobbelte.

Museum Sønderjyllands museumsinspektør og arkæolog Mads Leen Jensen siger om fundet: ”En så stor koncentration af romerske sølv denarer er helt enestående for det sønderjyske område. Mønterne må være lagt i jorden engang i sidste del af andet århundrede eller begyndelsen af tredje århundrede, altså yngre romersk jernalder. De er generelt meget velbevarede, og på nuværende tidspunkt har det været muligt at datere nogle af mønterne til under kejser Nero (54-68 e.kr.) og senere kejsere som Hadrian (117-138 e.kr.), Faustina (138-141 e.kr.) og Antonius Pius (138-161 e.kr.). Ifølge Nationalmuseets museumsinspektør Helle Horsnæs, der er seniorforsker i Middelalder, Renæssance og Numismatik, er der tale om en relativ tidlig sammensætning set i forhold til andre denarfund i Danmark.”

En del af mønterne ses her, efter de er blevet rensede af konservator. Foto: Anders Hartvig

Den romerske sølvskat er opgjort til 125 hele og fragmenterede denarer, og foreløbige undersøgelser tyder på, at skattens nedgravningssted er fundet. Selve nedgravningen er blevet ødelagt ved pløjning, men en muldvarpegang under nedgravningshullet til skatten har trukket en mængde mønter 70 cm længere ned i undergrunden.

Selv om romerske denarer oftest findes enkeltvist i Danmark, har der tidligere været større skattefund. Flere af disse er gjort i 1800-tallet i vådområder i forbindelse med tørvegravning og kan tolkes som offerfund. Enkelte er fundet i forbindelse med bebyggelse som for på de vigtige handelscentre ved Gudme på Fyn og Sorte Muld på Bornholm, hvor der er fundet store mængder af romerske mønter. I nogle tilfælde kan disse fund tolkes som skattefund, mens de i andre er et udtryk for, at der blev handlet på disse handelspladser, og at der derfor var større rigdom dér.

De romerske sølvmønter blev anvendt som standardmønt i den antikke verden i århundrederne før og efter Kristi fødsel, men indgik i Danmark ikke i en møntøkonomi. Her var det sølvværdien, som kunne indgå i handel, eller også blev denarerne værdsat for deres symbolske status og derfor i nogle tilfælde brugt som vedhæng.

[Historie-online.dk, den 10. november 2021]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Brandes og Nietzsche
Dies Medievalis 2022
Årets historiske bog 2023