Menu
Forrige artikel

Får

Kategori: Temaer
Visninger: 9148

 

Mennesket har holdt får i mindst 5.000 år, måske 11.000 år! 

Fåret er bemærkelsesværdigt, fordi det følger mennesket overalt på jorden, næsten uanset klimaet. 
Oprindelig var ulden vigtigst, men ulden er i de seneste årtier alvorligt trængt af kunstfibre. Nu er kødet blevet vigtigere.

Det danske landfår
Det danske landfårs oprindelse er det jyske hede- og klitfår fra begyndelsen af 1900-tallet, og det har mange lighedstræk med uforædlede landracer. Det danske landfår er optaget på Genressourceudvalgets liste over prioriterede gamle danske husdyrracer.
Landfåret er kraftigt bygget, krumnæset og hornløst. Det er langbenet med tynde lår og gode klove. Ryggen er lang og smal, og ulden er grov. Frugtbarhed og livskraft er god, ligesom læmningsbesvær sjældent forekommer. Landfåret er hårdført og kunne i sin oprindelige form endog om vinteren selv finde føden.

Det hvidhovede marskfår
Tidligere var marskfåret almindeligt i alle lavtliggende egne omkring Nordsøen, marsken i Slesvig-Holstein, Friesland, Holland og til dels i England. Det er frugtbart og hårdført, og kunne i al fald i den oprindelige form selv finde sin føde, også om vinteren. Det er blevet krydset stærkt med engelsk kødfår. Nu drives der renavl med racen.

Dansk Landbrugsmuseum

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Kvæg
Kvæg
Duer