Menu
Forrige artikel

Carl Klitgaard

Kategori: Temaer
Visninger: 5331

Carl Klitgaard
1868 - 1957

Carl Klitgaard var postmester i Vrå, Hjørring og Brønderslev. Klitgaard var selvlært historiker, og skrev mere end 500 artikler og bøger. 

Hans bøger omfatter købstads- og byhistorie (Hjørring, Aalborg, Brønderslev, Nibe, Aalborg, Skagen), studier i strandinger og strandhandel, omfattende personalstudier ordnet efter slægter og embeder (tingskrivere, herredsfogeder), men også studier om selvejerne før og efter Klemensfejden. Hans bøger anvendes i vid udstrækning stadig, både af slægtsforskere og professionelle forskere. 

Klitgaard var initiativtager til Historisk Samfund for Aalborg Amt og egt. leder af dette 1915 til sin død, redaktør af Vendsysselske Aarbøger 1915-1950, medl. af bestyrelsen for Samfundet for dansk genalogi og pers.historie 1921-49 og af Jysk Selskab for Historie 1922-43. Han var æresmedlem af begge de to sidstnævnte foreninger.

 

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Peter Holm
Jens Vellev
Nils Hartmann