Menu
Forrige artikel

Odense er blevet 100 år ældre

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 885

Den traditionelle dåbsattest fra år 988 er sat ud af spil, og det konkluderes, at Odense er blevet ældre og giver den manglende brik til de tidlige danske byers historie.

I en netop udkommet videnskabelig artikel om det tidligste Odense konkluderes, at Odense er minimum 100 år ældre end den traditionelle dåbsattest fra år 988. Bebyggelsen etableres således fra slutningen af 700-tallet, og senest omkring år 900 kan der tales om en egentlig by. Artiklen peger videre på, at Odense – sammen med en håndfuld andre byer – kan lukke et hul i udviklingshistorien for Danmarks byer.

Bro mellem to bygrundlæggelser

Hidtil har man således beskrevet bydannelsen som sket i to uafhængige bølger. En første bølge i 7-800-tallet med handelsstationer som Ribe og Hedeby og en anden bølge af kongeligt anlagte byer fra omkring år 1000. Gennem det nye forskningsarbejde om det tidligste Odense er det blevet tydeligt, at der i 8-900-tallet opstår en række byer med afsæt i det lokale opland, og disse har dannet bro mellem de to oprindelige bølger af bygrundlæggelser.

Knuds Odense – vikingernes by

Artiklen er sidste led i et stort forskningsprojekt, som Odense Bys Museer med en bevilling fra Kulturministeriets Forskningsudvalg har arbejdet med over de seneste år. Projektet er udført af museumsinspektør Mogens Bo Henriksen og forskningscenterleder Mads Runge og er del af museets fokus på Odenses tidligste historie under titlen ”Knuds Odense – vikingerne by”. I projektet kombineres forskning med formidling på museet og i byrummet, og dette tager ikke mindst sit afsæt i de nylige arkæologiske undersøgelser i Odense centrum forud for ”Fra Gade til By-projektet”. 

Nonnebakken

Odenses vikingefortid ses bl.a. i bynavnets forbindelse til den hedenske hovedgud, Odin. Sporene af den tidlige by ses bl.a. ved spor af specialiseret håndværk, aktiviteter på Nonnebakken og tilstedeværet af en række permanente huse i Odense fra 7-800-tallet og frem.

Model til et cirkulært smykke fra Vestergade 70-74 i Odense. Stykket dateres til ca. 900 og vidner om specialiseret bronzestøberhåndværk

Billedet på forsiden: En mængde rige metalfund fra Odenses opland vidner om, at hele Odense Fjord-området har været usædvanligt rigt i tiden omkring vikingetiden

Historie-online.dk, den 20. juni 2018

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Lyttebiograf i Veng Kirke
Slægtsforskernes Bibliotek unikt online-bibliotek
Børns møde med kunst og kultur