Menu
Forrige artikel

Sagnomspundne Niels Bugges borg i Viborg er fundet

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 2692

 

Det er slut med at gisne om, hvordan danmarkshistorien er forløbet ved de fem Halder i Viborg. Fem egepæle har endegyldigt bevist, at den sagnomspundne Niels Bugges borg er fundet.

Begejstringen stiger til jubel. Viborg Museum har netop modtaget dateringen på det særdeles flotte fund dybt under borggården på ruinen Hald Slot ved Hald Sø, som arkæologerne på museet afdækkede i forrige måned. Alt tyder nu på, at der er tale om resterne af den borg, som ridder Niels Bugge byggede på Hald i midten af 1300-tallet.

Det arkæologerne fandt flere meter under borggården på ruinen Hald Slot ligner næsten en kiksekage, men det er faktisk resterne af en høj, stejl tørveopbygning kantet af solide egepæle langs ydersiden. Fundet udgør sydsiden af en borgbanke, som blev anlagt længe før det nuværende Hald Slot, som blev bygget i 1520’erne.

Resultaterne vækker glæde og begejstring

De dugfriske årringsdateringerne af de fem velbevarede egepæle viser samstemmende, at de solide træpæle blev fældet i vinteren 1347/48, og at de utvivlsomt er anvendt til byggeriet af borgbanken kort tid efter fældningen. Det har givet plads til stor begejstring på Viborg Museum:

”Bingo! Det er helt fantastisk, at vi lykkedes med at ramme lige ned i Bugges borg. Resultatet er skelsættende for vores forståelse af Hald, og det hamrer et syvtommersøm i Danmarkshistorien. Nu ved vi, at Niels Bugge faktisk byggede borg ved Hald Sø, og det er lige præcis der nede under det senere Hald Slot, og altså ikke alle mulige andre steder i Hald-området, udtaler en storsmilende museumsinspektør Jesper Hjermind, der står i spidsen for de arkæologiske undersøgelser på Hald.

Det er altså slut med at gætte.

”Det er fantastisk stort, og et rigtig smukt stykke systematisk arkæologisk håndværk vi er stolte af”, udtaler Jesper Hjermind.

Museumsinspektør Lars Agersnap Larsen viser træstrykket frem. der er bevis på Bygges borg. (Viborg Museum)

Mange teorier om borgenes historier

Placeringen af Niels Bugges borg har længe henligget i tåge. Indtil for nylig var antagelsen, at borgen var identisk med den ganske store borgbanke, som ligger lige overfor Niels Bugge Kro, ca. 1 km fra Hald Ruin. Men også her har Viborg Museums arkæologer – som del af samme projekt - foretaget undersøgelser i 2016. De viser klart, at denne borg næppe nogensinde er blevet færdigbygget, og at den er påbegyndt ca. 1250-1300 - altså før Bugge købte Hald eller endsige var født. Gammel Hald, som borgen kaldes, har aldrig været hans borg. Siden har Viborg Museums arkæologer foretaget flere systematiske, målrettede undersøgelser, der bl.a. har skulle udpege det mest oplagte sted, hvor man med næsten kirurgisk præcision kunne finde spor af Bugges borg.

Hvem var Niels Bugge?

Niels Bugge (ca. 1300-1358) var en særdeles magtfuld skikkelse i 1300-tallets danmarkshistorie. Hans udstrakte godsbesiddelser og placering i den jyske magtelite gjorde, at skiftevis var kong Valdemar Atterdags allierede og i opposition til samme. Han købte området ved Hald Sø i 1346, og byggede en borg her. Efter mordet på Bugge i 1358, overgik borgen til en af hans svigersønner, som forgæves forsvarede den mod Valdemar Atterdags belejring i 1372. Sporene efter denne begivenhed findes efter alt at dømme nogle hundrede meter nordvest for Hald Ruin i form af to jordbanker, som må være resterne af en belejringsskanse. I 1393 gav Margrethe 1. Hald til domkirken i Viborg, der skulle rive borgen ned og genbruge byggematerialerne. Biskopperne huserede på Hald i løbet af 1400-tallet, og i 1520’erne byggede den sidste katolske biskop i Viborg, Jørgen Friis, den borg i tegl og med kæmpe jordvolde, som vi endnu kan se ruinerne af.

Link til den 3D animation af et udgravningshul med de fem egepæle. (Viborg Museum)

https://sketchfab.com/models/9818adba00ed4a4ab96db54133edd5e9

Historie-online.dk, den 24. oktober 2018

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Foredrag i Haderslev
Museum på Rejsen 24: Shanghai Museum
Ekspedition: Stormflod 1634