Menu
Forrige artikel

Seminar: Den lille bys historie

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 453

 

D. 23. januar 2020 afholdes et seminar i Den Gamle By i Aarhus om de mindre købstæder og de større stationsbyers moderne historie. Den lille by er en velbeskrevet størrelse i undersøgelser, der udspringer fra de lokalhistoriske miljøer omkring arkiver og museer, men fokus er ofte den enkelte bys historie. Fra byhistorisk hold blev der i 1980’erne taget flere tilløb til komparativ forskning i de mindre danske byers historie. Det store stationsbyprojekt belyste økonomiske og geografiske forhold, og der blev formuleret ambitioner for koordineret økonomisk historisk arbejde. Siden har hovedstaden og de større industribyer været i centrum for forskningen. Den voksende byhistoriske interesse siden 1990 har opmærksomhed på emner som citydannelse og den store bys urbane teknologihistorie, følelseshistorie eller migrations- og fattigdomshistorie. På det seneste er der imidlertid fornyet forskningsinteresse for den lille by, og flere samarbejder mellem museer og universiteter undersøger i ph.d.-projekter den lille by fra en række forskellige vinkler.

På seminaret præsenterer byhistorikere fra arkiver og museer såvel som fra universiteterne deres arbejde med mindre byers historie. Oplæggene tager udgangspunkt i konkrete projekter, metodiske og teoretiske overvejer eller andre perspektiver inden for rammerne af den lille bys moderne historie.

9.45-10.15 Ankomst og en kop kaffe
10.15-10.30 Velkommen v. Mikkel Thelle
10.30-11.15 Sidsel Eriksen (Provins)byen som velfærdsleverandør
11.15-12.45 1. Session Helle N. Gregersen: Den store fabrik i den lille by – Bang & Olufsen i Struer
Christian Ringskou: Købstaden og den nye by – Ringkøbing og Skjern
Diskussion af formiddagens oplæg
12.45-13.30 Frokost
13.30-14.15 2. session Peter H. Iversen: Hvorfor blev Viborg en stor sygehusby?
Hanne Schaumburg: Købstadskvinder - kvinder, køn og forsørgelse i Randers, Grenaa og Ebeltoft 1787-1901
14.15-14.45 Kaffe og kage
14.45-15.45 3. Session Thomas Tram Pedersen: Da soldaterne kom til byen... og da de rejste igen –
de mindre byers militære landskaber og historier, 1920-2000
Diskussion af eftermiddagens oplæg
15.45-16.30 Rundvisning i Den Gamle By knyttet til seminarets emne.
HVOR Laugssalen, Den Gamle By. Deltagelse inkl. forplejning er gratis.
TILMELDING Senest 13-01-2020 til Emma Barnhøj Jeppesen på ebj@cas.au.dk

[Historie-online.dk, den 10. december 2019]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Historiske Dages program
Sønderjylland i kirkehistorien
Slægtsforskernes Bibliotek når ny milepæl