Menu
Forrige artikel

Slægtsforskerens ABC

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 3716

Af Gitte Bergendorff Høstbo

Så kom der et fint lille alfabetisk opslagsværk med forklaring og udtryk fra arkivaliernes verden, nemlig Slægtsforskernes ABC. Som bogens titel fortæller, så er det en ABC, hvori du kan opslå så mange ord og emner, at du næsten ikke tror, det kan være rigtigt. Her er alt fra ord og forklaringer om kirkebøger, militære stamruller til jævnførelsesregister. Hvordan du finder københavnske slægtninge, noget om landets styre og lovgivning, skudsmålsbøger m.m.. Her kan du finde oplysninger om, hvordan du finder de forskellige informationer og reglerne for adgangen dertil, samt hvordan man kommer i gang med sin egen slægtsforskning.

Bogen starter med et minikursus i slægtsforskning - om at komme godt i gang. Herefter følger afsnittet Internet og slægtsforskning, og derefter forberedelse af arkivbesøg.

Bogen har en fin side om hvem, der har hvad – hvor hvilke arkivalier kan findes under hvilken arkivskaber.

På de efterfølgende sider starter nu den egentlige ordbog!

Man bliver overrasket, når man starter med at bladre i bogen - for du får en fornemmelse af en kortfattet ordbog i starten. Senere viser det sig dog, at ordbogen forvandles til lange forklarende og detaljerende beskrivelser af selve ordet. F.eks. ordet jordemødre har en meget spændende beskrivelse på 4 sider i bogen. Ordet skolevæsen har en beskrivelse på 12 sider i bogen osv. osv. Nogle ord har få linjer.

Dette kan give et forvirrende indtryk af bogen i starten. Men det viser sig ved nærmere læsning af indholdet at være ganske givtigt og godt beskrivende hvis man f.eks. vil vide noget om skolevæsenet, hvor vi kan finde oplysninger på de forskellige arkiver og meget mere.

Sidst i bogen er der et stikordsregister og der findes en fin adresseliste over arkiver og biblioteker og lign. samt en fyldestgørende litteraturliste.

Jeg synes personligt at forfatteren virker, som om han har gjort et grundigt stykke arbejde i fremstillingen af denne bog. Men jeg kunne dog godt have tænkt mig at forfatteren havde gjort op med sig selv, om han ville lave en egentlig ordbog eller en bog i vejledning om slægtsforskning.

Blandingen af korte opslagsord og lange beskrivelser kan få bogen til at virke en anelse forvirret. Men det skal dog dertil siges, at det er dejligt at se en fornyelse indenfor fremstillingen af denne type bøger med emnet slægtsforskning.  

Bogen har følgende afsnit:

Kom godt i gang! • Internet & slægtsforskning • Forbered dit arkivbesøg! • Hvem har hvad? • Slægtsforskerens ABC • Adoption • Aftægt – Aftægtskontrakter • Alderdomsunderstøttelse • Alimentationsbidrag • Arv og skifte • Begravelse • Blinde, døve og vanføre • Borgerlig konfirmation, vielse og begravelse • Borgerskab • Børneforsorg • Dansk Vestindien • Distriktslæger, kredslæger og embedslæger m.fl. • Dødsattester • Dåb • Ejendomme • Embedsudnævnelser • Enkekasser • Fattigforsorgen • Folkeregistret • Folketællinger • Forbrydelse & straf • Forestillings- og resolutionsprotokoller • Forligelseskommissionen • Fæstebønder • Fødselsstiftelsen • Gilder • Godsarkiver • Handel, håndværk og lav • Hærens og flådens personel • Indvandrere og deres rødder • Jordemødre • Kirkebøger • Kirkeforvaltningen • Kommunale arkiver • Konfirmation • Koppevaccination • Københavnske slægtninge • Københavns Universitet • Købstadens styre og liv • Landets styre og lovgivning • Lejermål og lejermålsbøder • Lærere • Mormonkirken • Mål og vægt i gamle dage • Navnelov og navneændring • Overformynderiet • Patientjournaler • Penge i ældre tid • Politiet i København • Politiretten i København • Private arkiver • Præster og degne • Retsbetjente • Selvmord • Separation og skilsmisse • Sindssygeforsorgen • Skippere, styrmænd, sømænd • Skolevæsenet • Skudsmålsbøger • Sognefoged • Sygekasser • Testamenter • Toldvæsenet • Trolovelse, lysning og vielse • Tyende- og meldingsprotokoller • Udskiftning og udmatrikulering • Udvandrere • Waterschout • Åndssvageforsorgen • Stikordsregister • Adresser • Anvendt litteratur m.m.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Aner i krig
Slægtens myter
Slavernes slægt