Menu
Forrige artikel

Danevirke er ældre end vi troede

Kategori: Arkiv
Visninger: 3014

Nye udgravninger har vist, at Danevirke allerede var etableret, da vikingetiden begyndte.

For første gang kan det bevises, at det, der senere bliver Danmarks sydgrænse, er en vold etableret engang før 500 e.kr.! Det bringer Danevirkes etablering bort fra vikingetiden og tilbage til en tid, hvor de sidste moseofringer i Nydam og de andre moser netop var sket.

Udgravningen, der koncentrerer sig omkring det sensationelle fund af "den eneste port" gennem Danevirke, har foreløbig givet mange nye og sensationelle resultater.

Der kan i udgravningen med sikkerhed konstateres tilstedeværelsen af 4, muligvis 5 faser af Danevirkevolden. Ældst er en jordvold med en foranliggende voldgrav. Anlægget er vendt mod syd. Det kan endnu ikke dateres, men er ældre end ca. 500 e.Kr. Denne ældste vold er blevet forhøjet 1-2 gange. Det er endnu uvist, om denne vold respekterer portåbningen, altså om porten allerede var der, da det ældste Danevirke blev bygget.

Den næste vold er en tørvemur, der er anlagt foran (dvs. syd for) den ældste vold og til dels bygget op i dennes voldgrav. Tørvemuren består af fint udskårne græstørv, og herfra var det mulig at udtage organisk materiale, der ved kulstof-14 metoden er blevet dateret til årtierne omkring 500 e.Kr. Tørvemuren respekterer åbningen, hvilket indebærer, at porten med sikkerhed også er fra senest 500 e.Kr.

Billedet: Den danske udgravningsleder Frauke Witte fortæller ved rundtur i udgravningerne. Foto: Linda Hermannsen, Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein. Billedet er lånt fra Museum Sønderjyllands website

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Edsring i guld lå i nyfundet bronzekar
Tabt pung fundet efter 400 år
Den Gamle By får huse fra 2014