Menu
Forrige artikel

De første "landmænd" kom udefra

Kategori: Arkiv
Visninger: 2895

For 6000 år siden bragte stenalderbønder fra Vesteuropa landbruget til Danmark, og på få generationer blev Danmark et landbrugsland. Dét viser ny ph.d.-afhandling.

Indvandrere fra Vesteuropa bragte landbruget til Danmark og Sydskandinavien for 6000 år siden. Dét konkluderer arkæolog Lasse Sørensen, der i dag, fredag den 30. januar, forsvarer sin ph.d.-afhandling ”From hunter to farmer in Northern Europe. Migration and adaptation during the Neolithic and Bronze Age”, som er udarbejdet på Københavns Universitet og Nationalmuseet.

Landbrug er en meget kompleks teknologi, som det tager lang tid at lære. Så det er usandsynligt, at landbrugsteknologi og husdyrhold blev spredt som en idé alene. Derfor mener Lasse Sørensen, at landbrugets spredning til Skandinavien i stenalderen var et resultat af, at mennesker fra etablerede landbrugssamfund indvandrede og bosatte sig i Danmark.

- Indvandrerne fra syd havde de rette kompetencer og evnen til at lære den indfødte jæger-samler-befolkning i Danmark, også kendt som Ertebøllekulturen, om landbruget, forklarer Lasse Sørensen og fortsætter:

- Det kræver en stor viden at dyrke jorden. Det forudsætter en helt anden teknologi, end den jæger-samlere er i besiddelse af. Det kræver kendskab til jordens beskaffenhed, hvordan den skal gødes og dyrkes. Det kræver viden om, hvad der gror bedst i hvilken jord samt viden om, hvordan husdyrene skal passes, ligesom det kræver et helt andet tankesæt og et helt andet ordforråd at beskæftige sig med landbrug.

I sin ph.d. fører Lasse Sørensen beviser for, at det var agerbrugere fra den såkaldte ”Michelsberg-kultur” fra det nuværende Belgien, Frankrig, Sydtyskland og Schweiz, der ekspanderede mod nord ind i hidtil uopdyrkede områder i Skandinavien.

Det skete enten på grund af overbefolkning, konflikter eller overudnyttelse af landskabet og ressourcerne i deres oprindelige bosættelsesområder.

At landbruget skyldes indvandring, er i opposition til den gængse opfattelse af, at landbruget opstod som en følge af intern social konkurrence blandt jæger-samlere i Sydskandinavien. Lasse Sørensen mener, at det ligger i landbrugssamfundets natur at vokse. Det skaber et fødemæssigt overskud, der resulterer i øget befolkning, og på et tidspunkt må de ekspandere.

Først ekspanderede Michelsberg-folkene omkring 4400 f.Kr. til Nordtyskland, hvor de slog sig ned i dét, der for de derboende bønder var uudnyttede marginalområder. Derfra spredte de sig videre til Danmark og Sydskandinavien omkring 4000 f.Kr.

- Fordelen i Skandinavien var, at der ikke var andre bønder at konkurrere med. Området var befolket med Ertebøllekulturens jægere og samlere, der levede af jagt og fiskeri, så på den måde konkurrerede de ikke om føderessourcerne, siger Lasse Sørensen

(januar 2015)

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Enestående ring med de hellige tre konger fundet ved Galten
Sjældent fund af jernaldermark ved Hirtshals
Flot stenalderkeramik i Sønderjylland