Menu
Forrige artikel

Porten til Danevirke udgraves

Kategori: Arkiv
Visninger: 5256

I kilder fra 800-tallet omtales en port i Danevirkevolden. Herigennem gik Hærvejen - og vejen ned til Europa. Nu skal porten udgraves.

Museum Sønderjylland har fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal modtaget en stor bevilling på 2,3 millioner kr. til gennemførelse af et fælles dansk-tysk udgravnings- og forskningsprojekt, der skal fortsætte og afslutte de undersøgelser, som Archäologisches Landesamt Schleswig - Holstein gennemførte i 2010 og 2011.

Ved disse undersøgelser lykkedes det at påvise den port i Danevirkevolden, der omtales i de Frankiske Rigsannaler i 808. Porten står i forbindelse med den såkaldte kampestensmur fra 700-tallet og er fundet ganske tæt ved Danevirkemuseet.
Danevirke, den mægtige befæstning tværs over den jyske halvø’s rod, er Nordeuropas største stående fortidsminde, og et bygningsværk, der altid har fyldt meget i vores historie. Lidt populært sagt var Danevirke i vikingetiden og den tidligere middelalder skellet mellem Europa og Skandinavien. Igennem denne vold har der sandsynligvis kun ført en enkelt port. Denne port er derfor et yderst vigtigt element i volden. Det var herigennem Hærvejen gik, den vej der skabte kontakterne mellem eksempelvis kong Godfreds tidlige danske vikingerige og de store riger som Karl d. Stores rige syd for Ejderen.

Både før og efter 808 har Danevirke spillet en stor rolle i det danske riges forsvar og dermed også i den europæiske historie.

Udgravningerne i og ved Danevirke vil blive gennemført i løbet af 2013 af medarbejdere fra Archaeologisches Landesamt Schleswig-Holstein og Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev under ledelse af udgravningslederen for de allerede udførte undersøgelser, Dr. Astrid Tummuscheit. Arkæologerne fra de to lande skal arbejde tæt sammen under udgravningen og som en sidegevinst til de forhåbentlig mange spændende nye resultater om volden, porten og området foran Danevirke lære af hinandens udgravningsteknikker og – metoder.
Undersøgelserne finder sted i området omkring selve porten i volden og i området på sydsiden af porten. De arkæologiske udgravninger skal bringe mere viden om porten, vejen gennem den, konstruktionen af både gennemgang og vold, og om der evt. også var en port her inden kampestensmuren blev bygget i 700-årene. I området foran porten skal de mange grøfter og andre spor fra forskellig tid, der er konstateret her, undersøges nøjere, bestemmes og bringes i forhold til volden og porten.

Lederne af de to institutioner, Professor Dr. Claus von Carnap - Bornheim, Archäeologisches Landesamt Schleswig-Holstein og Orla Madsen, Museum Sønderjylland, udtrykker stor glæde over bevillingen: ”Det er en fantastisk gave, vi har fået fra A.P. Møller Fonden, som muliggør, at vi nu kan færdiggøre de yderst spændende og perspektivrige udgravninger i Danevirke. Det er ikke hverdagskost, at vi får lov til at undersøge et så centralt og væsentligt fortidsminde fra vores fælles historie. Undersøgelserne ved Danevirkes port er naturligvis det helt centrale, men vi ser også frem til, at vore arkæologer gennem et meget konkret samarbejde i et yderst spændende projekt får mulighed for at lære af hinanden. Det tegner godt for fremtidens arkæologi på begge sider af den nuværende grænse”.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
En gammel gæst på Ore Strand, Vordingborg
Tors hammer er en hammer
Møntfund i Ladby