Menu
Forrige artikel

Finder 500 år gammelt hus bare 30 cm nede

Kategori: Arkiv
Visninger: 2119

Gulvlag af et helt hus fra 1500-tallet afdækket 30 cm under andet hus midt i Aalborg

Det kræver ikke altid gravkøer og kæmpestore huller, når arkæologer skal afdække interessante dele af vores fælles kulturarv. I Nørregade midt i Aalborg er en bygherre i gang med at renovere et 400 år gammelt bindingsværkshus, som i sig selv er interessant. Men ved bare at grave i de øverste 20-40 cm jordlag inde i bygningen har arkæologer fra Nordjyllands Historiske Museum nu fundet gulvet fra et endnu ældre hus.

”Vi har fundet gulvlagene fra forgængeren til det bindingsværkshus, som står i Nørregade nu. Jeg vil umiddelbart anslå, at forgængerhuset er opført omkring 1500 og har været i brug i omkring 100 år frem til omkring 1600, hvor det nuværende hus er bygget”, fortæller Christian Klinge, arkæolog på Nordjyllands Historiske Museum.

”Det, der er så fint ved denne lille udgravning, er, at hele gulvet i huset fra omkring 1500 ligger bevaret i de øverste 30 cm kulturlag. Det viser en typisk Aalborg planløsning fra dengang, og det stemmer overens med, hvad vi har set andre steder i byen. Men ingen steder har det været så velbevaret og let at tolke som det er tilfældet her i Nørregade 25”, forklarer Christian Klinge.

Udgravningen viser en meget fin, veldefineret planløsning i huset fra omkring 1500. I det forreste rum ud mod gaden – den fine stue – ser man tydeligt det oprindelige kridtgulv. Et par meter bagud i huset har en væg på tværs adskilt forstuen fra rummet bagved, som har været hjertet i huset. Her har været køkken, hvor man ikke bare har lavet mad og spist, men også sovet.

Køkkenets ildsted er meget velbevaret. Det har blot bestået af en flade på gulvet beklædt med munkestene, og disse ses tydeligt. Henover har der været en overbygning for at fange gnisterne. Denne er dog brudt ned, og nedbrydningsmaterialet lå spredt i de øverste kulturlag. Tæt op ad ildstedet, men på modsatte side af skillevæggen inde i forstuen, har der stået en kakkelovn, som har været opbygget i ler med fine kakler indsat i ovnkappens overflade. Den har været fyret fra køkkenets ildsted, og forstuen har derfor været fri for røg-gener.
Bagerst i huset har der formentlig været et værksted.

Arkæologerne fra Nordjyllands Historiske Museum har kun udgravet det øverste 20-40 cm kulturlag inde i bygningen fra 1600-tallet, og alligevel kan man tydeligt se syldsten både fra den eksisterende bygning og det hus, der har stået samme sted i 1500-tallet. Syldsten er et bygningsfundament af kampesten eller anden form for natursten. Den første bygning er formentlig jævnet med jorden, hvorefter man har udjævnet med byggeaffald og lagt nyt fundament – syldsten – umiddelbart ovenpå for at bygge det nuværende hus.

Dette 400 år gamle bindingsværkshus er i sig selv interessant, idet det er et meget fint eksempel på Aalborgs bindingsværkstradition – karakteriseret ved meget tømmer i konstruktionen og sparsom eller slet ingen udsmykning bortset fra de solide konstruktioner, der er æstetiske i sig selv.

Når huset i Nørregade 25 er færdigrenoveret, åbner en lounge-bar for det voksne publikum i lokalerne. De nye ejere finder også husets historie interessant og vil i samarbejde med museet formidle lidt af fortiden videre til nutidens gæster.

Foto: Arkæolog Christian Klinge viser, hvor kakkelovnen i den fine stue forrest i huset har stået. Omridset ses tydeligt i en vinkel ud fra hans fødder.

(marts 2015)

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Flot øksefund ved Nørre Snede
Kystmuseet skal forske i bunkere
En gammel gæst på Ore Strand, Vordingborg