Menu
Forrige artikel

PSYKISK SYGE OG FÆNGSLER

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 7077

I juni måned undersøger Fængselsmuseet grænselandet mellem fængsler og psykiatrien. Formand for Landsforeningen SIND, Knud Kristensen, holder foredrag, museets Debatrum om psykisk syge bugner med fakta, perspektiv og aktualitet, og museets faste tilbud: Formidleren Fortæller, Familielørdag, Muse-umsværksted og mediaLab workshop tager fat i emnet fra forskellige vinkler, når vi ser på behandlingen af psykisk syge fanger gennem fængslets 153-årige historie – og psykisk syge i fængsler nu.

Et grænseland
I år er det 65 år siden, at ”Statsfængslet i Horsens” for en periode ændrede navn og blev til ”Forvaringsan-stalten og særfængslet m.v. i Horsens”. I de følgende 20 år blev fængslet ledet af en psykiater og de fleste af fangerne var forvarede. Men der har altid været patienter og/eller fanger, som blev flyttet, eller forsøgt flyttet, fra det ene system til det andet, og der har altid været behandlingsmetoder henvendt særligt til fan-ger med psykiske lidelser.
Grænsefladen mellem de psykiatriske hospitaler og fængslerne er, og har altid været, svær at definere. Hvilken instans er, eller bør være, bedst gearet til at tage vare på det som enten er en patient eller en fange, og hvilke mekanismer og procedurer afgør hvorvidt en arrestant eller en dømt overdrages i Kriminal-forsorgens eller Psykiatriens varetægt?

Et evigt aktuelt problem
Siden Statsfængslet i Horsens lukkede i 2006 er problemet med psykisk syge i danske fængsler kun blevet mere markant. I 2013 udgav Direktoratet for Kriminalforsorgen et studie over 672 varetægtsfængsledes psykiske helbred. Resultatet var, at 9 % blev betegnet som raske. 8 % af fangerne var psykisk syge, mens 83 % blev diagnosticeret med andre psykiatriske lidelser.

Foredrag med Knud Kristensen, Formand for SIND
Vi har inviteret Knud Kristensen, som er er formand for Landsforeningen SIND, til at sætte ord på de proble-mer der er i forhold til psykisk syge og fængsler. Knud Kristensen er en fremragende og vidende foredrags-holder som klart og kontant analyserer et særdeles komplekst samfundsproblem: hvordan systemet bør behandle en syg og udsat gruppe, når de er i dets varetægt.

Debatrum om psykisk syge
Fængselsmuseet har en række debatrum, hvor aktuelle emner om fængsler og straf tages op. Et af debat-rummene behandler emnet psykisk syge og fængsler, og dér kan du i juni måned både følge med i aktuelle debatter, fordybe dig i statistikker og rapporter, blive klogere på et udvalg af fængslets genstande og fange-fortællinger og desuden få fire udsagn fra Fængselsmuseets ekspertpanel. En af de fire er Knud Kristensen som bl.a. udtaler:
”Meget kort kan jeg udtrykke det på den måde, at psykisk syge slet ikke bør være i et fængsel.”

Formidleren fortæller hver torsdag
Alle torsdage i juni inviterer en af museets formidlere dig med til Formidleren Fortæller. I juni sætter vi fo-kus på hvordan fængslet gennem årene har valgt at behandle psykisk syge fanger. Der tages udgangspunkt i genstande som har været brugt i arbejdet med psykisk syge i fængslet, og vi kommer tæt på fanger som Søren Mathiasen, Dan Carl Kristensen, Julius Rasmussen og Johan Bulotti, der på hver deres måde stødte sammen med et fængselssystem, som ikke var gearet til deres mentale behov.

Familielørdag den 2. juni
Formidler Maja Høgh Busted inviterer på en familievenlig rundvisning i fængselsmuseets store udstilling, hvor hun fortæller om livet i et fængsel. I juni måned fortæller hun bl.a. om hvor vigtigt det er, både for den indsatte og hans familie, at man kan holde kontakt i forbindelse med en afsoning, og rundvisningen runder bl.a. besøgsrummene og udstillingen Børn af fanger.

Museumsværksted den 9. juni
I juni måned er det museumsinspektør Anne Katrine Nagel Christensen som står for månedens åbne Muse-umsværksted. Hun har valgt at tage genstande med, som hun arbejder med netop nu, og mange af dem har en forbindelse med fangernes psykiske velbefindende. F.eks. kan du se mobiltelefoner og en hjemmelavet dyppekoger, bestående af et stykke ledning og to almindelige spiseknive. Både telefoner og dyppekoger er blevet konfiskeret fordi de er ulovlige. Tilsyneladende små, hverdagsagtige ting, som at kunne holde kon-takt med hjemmet eller lave sig en kop kaffe efter kl. 22, når celledøren er låst, men som i et fængsel har stor betydning for ens psykiske velbefindende. Og genstandene hører ikke fortiden til, men nutiden. De kunne sagtens have været konfiskeret fra Statsfængslet i Horsens, men er fra Enner Mark Fængsel: et nyt fængsel, men med samme gamle problematikker.

Workshop i MediaLab den 9. juni
Hvis du har lysten og modet, så kom med, når formidler Jakob Kortbæk Madsen inviterer til en gratis work-shop, hvor du kan indrette en digital celle i 3D og se det færdige resultat i virtuel reality. Du kan vælge mel-lem forskellige celletyper, og Jakob fortæller om udviklingen i både cellens størrelse og inventar, og hvorfor cellens udformning har stor psykisk indflydelse.

Se museets hjemmeside

Historie-online.dk, den 23. maj 2018

Forrige artikel
Se relaterede artikler
På den anden side – hvordan vi husker hvad vi ikke vil vide
Paslichs Calendarium – nu på Internettet
Kød Flæsk og Paalæg