Menu
Forrige artikel

Seminar: Landsbyer på kanten

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 2254

Seminaret har til formål at præsentere, diskutere og indhente respons på såvel metode som projekt.

’Landsbyerpå kanten – kortlægning af forandringsprocesser i landsbyens fysiske og mentale rum efter 1970 – en metodeudvikling til kap. 8-arbejdet’. Projektet er formuleret i samarbejde mellem syv statsanerkendte museer med kulturhistoriske ansvarsområder forskellige steder i Danmark.

Hvert museum har gennem projektet foretaget kortlægninger og undersøgelser i to landsbyer, således at den samlede undersøgelse omhandler 14 landsbyer i hele landet.

Metoden har karakter af en screening af landsbyernes fysiske rum, deres kulturhistorie og det sociale levede liv, der knytter sig hertil. Ved hjælp af en sådan screening kan museerne dels tegne et hurtigt og samlet overblik over landsbyerne og deres udvikling til egen opgavevaretagelse i bl.a. kap. 8-arbejdet; dels give et kvalificeret tilbud til kommunernes planlægning og udformning af deres fremadrettede landdistriktspolitik.

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.

Praktiske oplysninger:

Seminaret afholdes på Vesthimmerlands Museum, Søndergade 44, 9600 Aars, den 1. september 2016.

Tilmelding seneste den 26. august til Vesthimmerlands Museum på ki@vmus.dk, oplys navn og institution.

Pris for deltagelse 250 kr., som indbetales på Reg: 9217 Kontonummer: 000136130 senest den 26. august.

Arrangører:

Udkantsnetværket ved Vesthimmerlands Museum, Museum Lolland-Falster, Landbrugsmuseet Gl. Estrup, Ringkøbing-Skjern Museum, Lemvig Museum, Museum Sønderjylland og Museum Thy.

Program

09:30 Kaffe og morgenbrød.

10:00 Velkomst ved museumsdirektør Broder Berg, Vesthimmerlands Museum.

10:10 Mie Buus, etnograf Museum Thy fremlægger projekt og erfaringer. Det er hensigten at udarbejde en manual til brug for museernes kap-8 arbejde på baggrund af de 14 landsbyundersøgelser.

Projektet og de foreløbige erfaringer fremlægges til diskussion med fokus på metodeudvikling.

10:40 Tre landsbyer fra projektet fremlægges. Ved Christian Ringskou, museumsinspektør Ringkøbing-Skjern Museum, Kim Ørsted Iversen, museumsinspektør Vesthimmerlands Museum, Jesper Munk Andersen, museumsinspektør Museum Lolland-Falster.

11:40 Oplæg ”Diskurser om lokal udvikling” ved etnolog Gudrun Gormsen, Lemvig Museum.

12:00 Frokost.

12:45 Per Grau Møller, Syddansk Universitet. Lic.phil. i historie med afhandlingen Fra landsby til soveby. Landsbebyggelsen og dens økonomiske og kulturlandskabelige forudsætninger på Fyn.

1770-1965. Aktuel med kapitlet: Om strategier for kulturlandskabets fremtid i publikationen: Dialogbaseret planlægning i det åbne land, 2015. Per Grau Møller kommer med kritik og kommentar på rapporterne ud fra sin faglige baggrund.

13:15 Line Vestergaard Knudsen, Aalborg Universitet. Ph.d: Rockens Danmarkskort, et etnologisk og auto-etnografisk studie af en specifik brugerinddragende kollaborativ designproces. Line Vestergaard Knudsen kommer med kritik og kommentar på rapporterne ud fra sin faglige baggrund.

13:45 Samarbejdet omkring kulturarv og planlægning i Esbjerg Kommune ved arkitekt Anette Gori, Esbjerg Kommune og museumsinspektør Mette Slyngborg, Sydvestjyske Museer. 

”Udvikling af tværfaglig metode og samarbejdsmodel”. Sydvestjyske Museer og Esbjerg Kommune har i fællesskab udviklet en metode til kortlægning af kulturmiljøer.

14:15 Opsamling og afsluttende diskussion.

14:45 Kaffe og tak for denne gang.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Tilgængelighed i historiske bykerner – nye veje til Viborgs kulturarv
Oplev ”Farlig Ungdom” – lyslevende ungdomskultur fra 50’erne
700 år gammel Kristusfigur udlånt til kirken