Menu
Forrige artikel

danmarkshistorien.dk skal afvikles

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 1913

 

Pressemeddelelse fra Aarhus Universitet og lex.dk

Danmarks største site for forskningsformidling skal videreføre danmarkshistorien.dk.

Danmarkshistorien.dk har været et fyrtårn for forskningsbaseret historieformidling under Afdeling for Historie og Klassiske Studier siden sitets etablering i 2009. Fremover vil det blive drevet og udviklet af Danmarks største site for forskningsformidling, Lex – Danmarks nationalleksikon. Det vil fortsat ske i tæt samarbejde med fagmiljøerne på Institut for Kultur og Samfund og Arts.

Betydningen af danmarkshistorien.dk som forskningsbaseret public service kan ikke understreges nok. Sitet har i 15 år været en meget værdsat vidensportal for historieinteresserede læsere, der har brug for troværdige kilder i deres arbejde. Hjemmesiden har også været en vigtig ressource i hele uddannelsessystemet fra folkeskoler og gymnasier til videregående uddannelser. Et site, der rummer ikke mindre end 2500 leksikonartikler, kildehenvisninger og temapakker, foruden andre audiovisuelle formidlingsformer som et onlinekursus, e-bøger, billeder, film, spil, quizzer og et interaktivt danmarkskort.

En presset økonomisk situation har imidlertid været udslagsgivende for, at danmarkshistorien.dk ikke længere skal driftes og udvikles af Afdeling for Historie og Klassiske Studier ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet:

Vi har måttet erkende, at vi fremadrettet ikke vil kunne afsætte tilstrækkelige ressourcer og stillinger til at drifte og videreudvikle en ambitiøs formidlingsplatform som danmarkshistorien.dk,” fortæller institutleder Marie Vejrup Nielsen.

Hun påpeger samtidig, at hun har stor respekt for den måde, medarbejderne ved danmarkshistorien.dk og ved Afdeling for Historie og Klassiske Studier har investeret viden, tid og ressourcer i sitet på:

De har ydet en kæmpe indsats, som har sikret et forskningsbaseret vidensniveau i store dele af uddannelsessystemet, i den journalistiske formidling og i den brede offentlighed. Platformen er imidlertid også vokset til en størrelse, som gør det nødvendigt at indgå stærke partnerskaber, hvis man fortsat skal kunne udfolde dens fulde potentiale. Som institutleder er jeg derfor også glad for, at vi på Arts har indgået et nyt partnerskab med Danmarks største site for forskningsformidling, der baner vej for nye formidlingssamarbejder, og som også betyder, at danmarkshistorien.dk fremover videreføres som en del af Lex - Danmarks nationalleksikon.”

 

Den 24. maj blev beslutningen meddelt medarbejderne ved afdelingen – som et lyn fra en klar himmel. Beslutningen er som nævnt begrundet i stram økonomi. Universitetet har indgået aftale med lex.dk om overførsel af danmarkshistorien.dk-indholdet hertil.

Det kom naturligvis som et chok for medarbejderne, og medarbejdermødet vedtog denne udtalelse:

Udtalelse om afviklingen af danmarkshistorien.dk fra medarbejdermøde, 24.05.2024.

Som medarbejdere ved Afdeling for historie og klassiske studier er vi med kort varsel blevet indkaldt til møde d.d. kl. 14. Her har ledelsen orienteret om, at man har besluttet at afvikle danmarkshistorien.dk ved AU i sin nuværende form. Man vil afskedige de to faste medarbejdere, mens indholdet ifølge nylig indgået aftale overgår til en ekstern aktør.

 Danmarkshistorien.dk er skabt i fællesskab af en bred skare af medarbejdere og studerende ved afdelingen gennem over 20 år og er en central del af det faglige miljø. Portalen tilgængeliggør ny forskning og fakta-tjekket viden om danmarkshistorie i en tid, hvor det bliver stadig sværere at søge pålidelig viden på nettet, og hvor der er brug for en synlig og fagligt kvalificeret platform til støtte for demokratisk dannelse. De kommende år vil fokus på universiteternes pligt til videndeling, impact og public outreach kun blive skærpet. Med lukning af danmarkshistorien.dk spiller AU sig et fantastisk attraktivt kort af hænde – et kort, som det bliver umuligt at genskabe.

Hvad vi mister:

• Danmarks førende digitale platform for formidling af Danmarks historie – fra AU. Et enestående aktiv for både AU og for den demokratiske dannelse i samfundet.

• En platform med ca. 7 mio. besøg om året – velintegreret i Googles algoritmer. Pt udgør disse besøg lidt over 10% af trafikken på alle AU’s hjemmesider!

• Et AU-brand, der dagligt er ’first choice’ for tusinder af gymnasieelever, studerende og undervisere på alle niveauer, journalister og for den brede offentlighed.

• En effektiv kanal for AU’s forskningsformidling, et væsentligt aktiv ved indhentning af eksterne forskningsmidler – og synlighed ved studenterrekruttering.

• De samlede omkostninger er årligt kun ca. 2 mio (i direkte udgifter mindre)

Vi vil derfor protestere kraftigt mod den planlagte nedlukning af danmarkshistorien.dk som arbejdsplads og indtrængende anmode om, at beslutningen genovervejes.

Lukningen vil betyde et stort tab for ikke bare afdelingen, men også for instituttet og hele AU. Vi opfordrer indtrængende til, at den meddelte beslutning omgøres!

Med venlig hilsen Medarbejdermødet ved Afdeling for historie og klassiske studier

På hjemmesiden fortælles om danmarkshistorien.dk

danmarkshistorien.dk er en del af Historisk Afdeling ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet. Hjemmesiden blev lanceret i maj 2009 og har siden da formidlet forskningsbaseret viden om Danmarks historie udarbejdet af historikere, arkæologer og andre forskere primært fra Aarhus Universitet. Formålet med danmarkshistorien.dk er at give offentligheden og undervisningssektoren mulighed for at få kvalificeret og tilgængelig information om Danmarks historie formidlet af fagfolk.

Hjemmesiden fungerer både som et frit tilgængeligt online historieleksikon og en digital historiebog. Her kan du i øjeblikket finde lidt over 1200 leksikonartikler, ca. 1200 kilder samt et online kursus i danmarkshistorie med tekster og film på både dansk og engelsk. Dertil kommer 92 temapakker, 17 e-bøger, ca. 100 korte film, 160 lydklip, spil, quizzer, mytedrab og et interaktivt danmarkskort.

Onlineportalen havde i 2021 lidt over 5,6 mio. besøg og ca. 7,5 mio. sidevisninger og er en af Danmarks absolut førende hjemmesider, når det gælder formidling af landets historie. I 2010 modtog danmarkshistorien.dk Videnskabsministeriets Forskningskommunikationspris som anerkendelse for sin særlige indsats for at formidle forskning til en bred offentlighed.

[Historie-online.dk, den 27. maj 2024] 

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Remembrance Sunday
Repræsentantskabsmøde i DHF
Klima og katastrofer