Menu
Forrige artikel

Ofret stenaldermand fundet som moselig

Kategori: Arkiv
Visninger: 3082

Arkæologiske udgravninger forud for det nye supersygehus ved Hillerød har afdækket et moselig, der har ligget gemt i mindst 4.000 år. Det betyder, at personen levede i stenalderen.

Den afdøde var, ifølge Niels Lynnerup (Professor ved Retsmedicinsk Institut, Antropologisk Laboratorium), en 25-30 årig mand på 175 cm. Sammen med skelettet blev der fundet en 15 cm lang pilespids af ben, der antagelig har siddet i kroppen på den døde. Han har desuden fået et kraftigt slag i baghovedet, der kan være dødsårsagen.

Fundet skal opfattes som et såkaldt moseoffer, og det minder på mange måder om de øvrige kendte moselig, der kendes fra flere perioder af oldtiden. Eksempelvis er det et typisk træk, at moselig er blevet udsat for flere voldshandlinger, populært kaldet ”overkilling”. At være udsat for skud og slag i baghovedet, således som denne person har været det, lyder meget brutalt, men det følger et ritual, som tilsyneladende har indgået i hovedparten af menneskeofringerne.

Som en del af offerhandlingen er personen således blevet brutalt dræbt og herefter nedlagt i kanten af en nu drænet sø. Efterfølgende er søen vokset til og omdannet til mose, og det er den direkte årsag til, at han er blevet bevaret i tørvelagene. Heldige omstændigheder har således bevaret ham frem til i dag, hvor arkæologerne fra Museum Nordsjælland fandt ham.

Det var den sidste søgegrøft, der skulle afslutte de omfattende forundersøgelser, som bragte fundet for dagen. Grøften blev gravet gennem en serie af tykke tørvelag, da skovlen fik en samling knogler med op, som viste sig at høre til et menneske. Arkæologerne fik stoppet gravemaskinen og kunne samle knoglerne op fra jordbunkerne. Herefter blev jordbunkerne gennemsøgt med graveskeer, og det meste af skelettet er nu reddet.

I al hast er skelettet blevet undersøgt og antropologisk bestemt. Endnu mangler flere analyser, hvoraf en C14-datering er den vigtigste, så fundet kan placeres i den rigtige tidsmæssige sammenhæng, samt DNA- analyser. Det er håbet, at dateringen kan placere ham samtidig med flere af de fundne bopladser fra den tidlige del af yngre stenalder.

Skikken med at ofre mennesker, dyr og værdifulde genstande i søer og moser kendes helt tilbage til for 10.000 år siden, og fortsætter til langt ind i jernalderen. Netop offerfund fra jernalderen har udgravningerne afsløret flere eksempler på inden for det sidste års tid. Der er således udgravet ofrede hunde, geder, ungtyre og svin – alle fra tiden omkring 0 – 400 e. Kr. Dertil kommer også nogle ofrede lerkar, hvis indhold desværre ikke er bevaret frem til i dag.

Moselig er ikke hverdagskost inden for de arkæologiske fund, og måske netop derfor er det alle arkæologers drøm at finde ét. Der er igennem tiden blevet fundet nogle moselig i Nordsjælland, men desværre er der ikke mange oplysninger om dem, og endnu sjældnere er de bevaret frem til i dag. Dette skyldes især, at hovedparten af dem er fundet i forbindelse med tørveskæring ikke mindst under krigen, hvor mange ting fra moserne kom for dagens lys, men desværre også gik til i samme omgang. Derfor ved vi ikke meget om, fra hvilken periode de nordsjællandske moselig oftest kommer fra, hvordan de er døde og ikke mindst om det var mænd eller kvinder. Med dette nytilkomne moselig har vi nu alle muligheder for at undersøge disse aspekter og mange flere.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Nyborg afløste Gammelborg
Kystmuseet skal forske i bunkere
Brahetrolleborg vandmølle restaureret