Menu
Forrige artikel

Ole Rømer - videnskabsmand og samfundstjener

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 2236

Af Mads Christensen, arkivar, cand.mag.

En ny bog om Ole Rømer (1644-1710) er udkommet på Gads Forlag. Det drejer sig om en fortrinlig antologi med artikler fra ikke mindre end nitten bidragsydere, hvorfor en grundig og systematisk gennemgang af temaerne udelades. I stedet følger et rids af indholdet:

Bogen fordeler sig emnemæssigt indenfor; Rømers ophold i Paris (tillige med vandtilførselsarbejdet til slottet i Versailles), Naturvidenskabelige discipliner, selvfølgelig, herunder om lysets hastighed og brydningsforhold, og om mål - den universelle meter og den jordnære opmåling af en tømmerlast m.m. vedrørende søfart, desuden om militære målestokke og endeligt om temperaturmåling. 

Derudover kommer bogen godt omkring Rømers forvaltningsvirke for enevælden, fx som borgmester, politimester, professor og højesteretsdommer og som engageret i forbedringer og effektiviseringer af fattigvæsenet og i byplanlægning, for Rømer var også medlem af Brolægningskommissionen.

Endelig kan man karakterisere tre artikler som Fra Rømers hånd – det er i det bibliofile hjørne om den stadige jagt på korrespondance til og fra Rømer, om hans bibliotek som kilde og om det ’observatorium på landet’ – Observatorium Tusculanum – han i en sen alder fik bygget, og som i en vis forstand er årsagen til denne udgivelse.

Det blev nemlig lokaliseret ved Vridsløsemagle, og på gården Kroppedal åbnede Ole Rømer Museet, der d. 30 september 2004 kunne fejre 25-årsdagen. Museet er nu integreret i KROPPEDAL. Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi., der således på fornem vis har indledt en skriftserie med bogen her.

Der er meget at lære for lægmanden i denne udgivelse, hvor tekst, illustrationer og uddybende primærcitater er fint afstemt, dog kræver enkelte bidrag med gennemgang af formler meget af læseren, men som introduktionen slutter af: Der er endnu meget at skrive om vor store landsmand.

Kan anbefales.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Stormen på København
Slægten Borgia
Hald Lens regnskab 1541-46.