Menu
Forrige artikel

SOE 'Operation Anthropoid'

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 16075

Af Kresten Søe

Attentatet på Det tredje Riges bøddel

Mordet på Reinhard Heydrich er et af historiens mest kendte politiske attentater. Heydrich var SS-Obergruppenführer (general) og nummer 3 på den nazistiske rangstige. Dertil Heinrich Himmlers effektive højre hånd og arkitekt bag nazisternes sikkerhedstjeneste, Gestapo og Einsatzgrupperne bag massemyrderierne i Østeuropa. Mest kendt er nok hans ledelse af Wannsee-konferencen januar 1942, hvor han stod for fastlæggelsen af Die Endlösung. Men Heydrich var også en alsidig idrætsmand og en habil violinist. Derudover var han den ideelle arier, høj, blond, skarpskåret, intelligent og frygtløs til det dumdristige. En dumdristighed, han også demonstrerede ved attentatet og som her endte med at koste ham livet. Ved sin død fungerende Heudrich som rigsprotektor i Böhmen-Mähren (Tjekkiet). En opgave, han håndterede med jernnæve og succes efter pisk og gulerodsmetoden. Hans regime skabte ro, øgede våbenproduktionen, lammede den tjekkiske modstandsbevægelse og satte exilregeringen i London ud på et sidespor. Attentatet med kodenavnet Operation Anthropoid var styret fra England af SOE og blev udført af to engelsk uddannede tjekkoslovakiske faldskærmsagenter Jan Kubiš og Jozef Gabčík. Heydrichs rolle og attentatet har hidtil været beskrevet to gange på dansk i bogform. I Mario Dederichs: ”Heydrich - ondskabens ansigt, 2009” - som primært er med journalistens pen og i Knut Kristoffersens: ”Heydrich: Det tredje Riges bøddel, 2010” med historikerens tilgang.

Indhold og opbygning

Bogens forfattere, Per Schmidt og Frank Dallgaard, har i mange år interesseret sig for 2. verdenskrig. De ses ikke tidligere noteret for nogen udgivelse og har skrevet bogen på grundlag af en grundig research on site, i en række arkiver og danske og fremmedsprogede titler. Fremstillingen er understøttet af en lang række fotos og kortskitser. I bogen følger vi planlægningen, optakten, udførelsen og efterspillet med nazisternes grusomme repressalier, faldskærmsagenternes opsporing og død samt de øvrige impliceredes skæbne. Hertil kommer en vurdering af attentatets mange myter, fx et langt kapitel om den fatale Stengun, der klikkede i det afgørende øjeblik, og Heydrichs berømte beskadigede Mercedes, der måske/måske ikke er identisk med et tilsvarende restaureret køretøj i dansk eje. Bogen belyser de forhold, agenterne var underkastet, de situationer de kom i, og måtte klare sig ud af med Gestapo lige i hælene. Vægten ligger på at afklare detaljerne og holde de forskellige udlægninger i begivenhederne op mod hinanden i en operation, der lykkedes på trods af, at alt indledningsvist gik skævt.

Vurderinger af detaljer, muligheder, teorier og myter

Den primære del af fremstillingen ligger i begivenhederne omkring selve attentatet. Her støtter forfatterne sig bl.a. til den udførlige samtidige tyske rapport, sideløbende med at de inddrager alternative udlægninger, muligheder og fakta. Her vægtes der en del frem og tilbage. Forfatterne lægger ingen steder skjul på, at meget i fremstillingen bygger på antagelser og formodninger frem for dokumenterbare fakta. Af samme grund vejes i næsten hver eneste detalje for og imod sandsynligheden i de forskellige potentielle muligheder. Formuleringer som: ”vi må antage”, ”må jo have været” og ” nogle kilder angiver” går her igen og igen i forskellige udformninger. Alt imens det ene mulige scenarie efter det andet opregnes for læseren. Detalje efter detalje gøres til genstand for kritisk vurdering og oprulles helt ned til fx den måde attentatmændene holder deres tasker, om maskinpistolen bæres i hånden eller over skulderen, og hvilke planer man evt. havde mht. anvendelse af cyklerne efterfølgende. Fremgangsmåden og forfatternes behov for at få næsten total afklaring vidner om ønske om stor grundighed. Men jagten på akkuratesse fremmer ikke overskueligheden og overblikket for læseren. I store dele af bogen sætter man sig her mellem to stole i valget mellem at fortælle en sammenhængende historie og forfatternes behov for at få næsten total afklaring i både stort og især småt. Dette element forstærkes også delvist af den lidt tørre faglige fremstilling, som også ofte sætter sit præg på den øvrige del af bogen. Men når det er sagt. Så medvirker denne grundighed også omvendt til, at der bliver inddraget nye - for mig hidtil ukendte elementer - i historikken. Fx vejrudsigten på attentatdagen, der faktisk punkterer den fremherskende antagelse, at en udkik signalerede til Kubiš og Gabčík ved hjælp af et spejl. Dertil kommer også en god redegørelsen for de tjekkiske eksilpolitikeres modsætningsforhold til den lokale modstandsbevægelse, der var stærkt svækket af Heydrichs succes i det tjekkiske protektorat. Modstandsbevægelsen var imod attentatet og forsøgte direkte at standse det på grund af frygten for nazistiske repressalier.  – En frygt der i uhyggelig grad viste sig velbegrundet, idet nazisternes hævn kostede op mod 5000 livet.

Konklusion

Hvis man ud fra denne anmeldelse skulle få et indtryk af, at bogen har karakter af konspirationsteori, så er dette på ingen måde tilfældet. Alt bliver vejet og vurderet kvalificeret og grundigt, ligesom en del af de eksisterende myter og konspirationsteorier omkring attentatet bliver valueret mht. sandsynlighed og afvist.
Alt i alt står man med et værk, der samlet set har både gode og mindre gode sider. Forfatternes åbenbare ønske om at få det hele med er i en del af fremstillingen et tveægget sværd. Ræsonnementerne er sådan set plausible og virker overalt gennemtænkte. Men mængden af muligheder og potentielle udlægninger af selv de mindste - måske for helheden - knap så væsentlige detaljer får ofte fremstillingen til at fremstå ustruktureret og delvist uoverskuelig for læseren. Et element, der måske her med fordel kunne være afbødet ved for læsevenlighedens skyld at flytte en del af disse overvejelser over i noterne. Ligeledes kunne det i øvrigt ret imponerende billedmateriale (også af hensyn til overskueligheden) være indskrænket.

Med disse anker in mente, så fremstår bogen samlet dog afgjort som et engageret og kvalificeret arbejde, der vil være spændende læsning for mange videregående periodehistorisk interesserede.

Historie-online.dk, den 5. december 2017

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Anden Verdenskrig
Den Store Fædrelandskrig
Blod og jord: soldaterskæbner fra det dansk-tyske grænseland 1938-48