Menu
Forrige artikel

Stalins Hitler dossier

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 8300

Af David Høyer

Som et bizart efterskrift om sin store fjende lod Stalin i årene efter afslutningen på anden verdenskrig et dokument udfærdige, der baseret på afhøringer af et par af Hitlers nærmeste medarbejdere skulle give Stalin et billede af Hitlers liv fra magtovertagelsen til selvmordet i Berlin. Stalin var i tiden efter Hitlers død frustreret over, at der til stadighed florerede rygter om, at Hitler måske ikke var død i bunkeren, men i stedet havde undgået historiens dom og var flygtet i skjul. Derfor beordrede han NKVD (det der siden skulle blive KGB) til at rekonstruere de sidste dage af Hitlers liv. Sagen, der blev efterforsket indtil 1949, blev et gennemresearchet dokument på 413 maskinskrevne sider om Hitlers liv fra 1933 til 1945.

Efter at have levet en skjult tilværelse i de sovjetiske arkiver dukkede en kopi af Stalins Hitler dossier, som angiveligt var blevet fremstillet til Krustjov, frem for dagens lys. Denne kopi, hvor originalen nu findes i Putins præsidentarkiv, er en komplet gengivet kopi og findes nu i en dansk oversættelse. Som en hjælp til læseren har den tyske historiker Mathias Uhl, der oprindeligt bragte dokumentet til offentlighedens kendskab, i samarbejde med kollegaen Henrik Erberle forsynet teksten med en række supplerende noter, der enten påpeger misforståelser eller uddyber enkelte detaljer.

Stalins Hitler Dossier er således en ganske interessant og spændende redegørelse for Hitlers liv og kaster nyt lys over den tyske diktators liv og anden verdenskrigs historie. Eksempelvis får vi nært beskrevet, hvordan Hitlers mistillid til sine generaler voksede, og hvorledes han under den tyske hærs tilbagetrækning fra Krim 1944 fik et så alvorligt vredesanfald, at han kradsede sig sådan i nakken, at han begyndte at bløde, alt imens han råbte ’vær venlig at give mig nogle generaler som vil genoprette fronten med en offensiv!’ Detaljerne er mange og overraskende, selvom man til tider kan føle, at man mister overblikket og kontakten med de mange mennesker, der strømmer ud og ind af Hitlers liv.

Jeg må indrømme, at jeg var aldeles skeptisk da jeg modtog ’Stalins Hitler Dossier.’ Her stod jeg med et dokument, som nok kunne være interessant, men som var forfattet af NKVD som godnatlæsning for Stalin. Dette måtte betyde, at broderparten af oplysningerne i bogen var frembragt under afhøring og uden tvivl tortur. Kunne et sådant værk være andet end en politisk farvet biografisk dæmonisering af én diktators liv fremstillet for en anden diktators fornøjelse?

Hitlers Stalin Dossier indledes af et forord af Bent Jensen, der i øvrigt suppleres af udgiverens forord og efterskrift, samt en oversigt over de mange personer der optræder i bogen. Bent Jensen bruger megen energi på at trække Stalin ind i fortællingen om Hitler. Dette skal dog ikke ses, til trods for min indledende personlige mistanke om det modsatte, som et forsøg på at politisere eller trække dæmoniseringen af socialismen ind på scenen. Sammenkædningen af Hitler og Stalin er yderst relevant og en nødvendighed for at forstå den biograferede person, og den der bestilte denne hemmelige biografi. Derfor er Bent Jensens forord af stor vigtighed for vor forståelse af Stalins Hitler Dossier og medvirker til at tegne et billede af Stalin og hans samtid, som Mathias Uhl og Henrik Erberle ikke formår.

Som nævnt var værket forfattet af NKVD med Stalin som modtager. Det er derfor oplagt, at store dele af dette dossier er omskrevet og fordrejet for at være tilpasset en modtager, hvis regime havde sendt millioner i døden for de mindste trivialiteter. Man vil således ikke finde megen information om Operation Barbarossa – angrebet på Sovjetunionen, eftersom det nok ikke var godt for NKVD folkenes helbred at dvæle for meget ved en begivenhed, der i den grad understreger Stalins elendige ledelse og mangel på situationsfornemmelse. Ej heller finder man desværre de store hentydninger til Holocaust som ville kunne lukke munden på holocaustbenægterne. Man har uden tvivl undgået disse informationer, da Stalins regime på tidspunktet for dokumentets færdiggørelse havde indledt en større forfølgelse af de russiske jøder. I stedet fokuseres der i bogen indgående på Hitlers helbred for at dokumentere hans fysiske og psykiske forfald. Der var nok ingen tvivl om, at Stalin var ganske interesseret i at høre, hvorledes hans utrættelige røde armeer ikke blot påførte den tyske værnemagt nederlag efter nederlag, men som fjerne giftpile rettede nederlagene på slagmarken dødbringende anslag mod Hitlers legemlige og åndelige tilstand. Biografien over Hitlers liv måtte da også krydres med de oplysninger, der kunne fremskaffes om hans seksuelle tilbøjeligheder og hans forhold til Eva Braun. Alt i alt er der ingen tvivl om, at den sovjetiske ledelse gerne så et grundlag for de propagandafilm, som de siden skulle fremstille af den sygeligt ustabile og nærmest dæmoniske Adolf Hitler. Man trættes dog af disse oplysninger, og sammen med de sædvanlige marxistiske og leninistiske floskler er Stalins Hitler Dossier også til tider ganske kedelig læsning.

Men hvad er ’Stalins Hitler Dossier’ i virkeligheden så værd, når det i den grad er et produkt af det stalinistiske system og ikke en objektiv gennemgang af de forhåndenværende informationer? Et kik på det seneste års historieudgivelser vil desværre gøre enhver mistænkelig overfor bogudgivelser, som blot er oversatte kildesamlinger. Jeg har tidligere anmeldt ’Nürnberg Interviewene’ der nok kunne være interessant for den særligt interesserede, men som nærmere forekom at være et hastigt udgivet manuskript udsendt og endda oversat til dansk i håbet om at høste noget af den indtjening, dette 60 års jubilæum for anden verdenskrigs afslutning uden tvivl har sat forlagene.

Men Stalins Hitler Dossier fortjener ikke at blive sat i denne bås, for udover Bent Jensens velskrevne forord er bogen ikke bare fyldt med en række nyttige noter. Bogens efterskrift er således bl.a. en guide til at forstå, hvor og hvorfor Stalins Hitler Dossier har været udsat for politisk redigering og udeladelse af NKVD. Disse forhold løfter dermed dette værk fra dyndet af de mange mindre heldige udgivelser, der har været på det seneste om især anden verdenskrig og vil være et supplement til en fremtidig forståelse af Hitlers liv og 2. Verdenskrig.   

Jeg syntes en gang at have læst, at Hitler var den mest biografisk portrætterede person nogensinde. Om ikke andet så har bogmarkedet både hvad angår de mere tunge fagorienterede og de litterært mere lette udgivelser været præget af flodbølger af bøger, hvor Hitler eller 2. verdenskrig indgår. Historiens største militære konflikt fascinerer os til stadighed. Der er da heller ingen tvivl om, at fandt man filmen ’Der Untergang’ interessant, vil man nyde Hitlers Stalin Dossier. Men har man i forvejen et ganske indgående kendskab til Hitler, og påtænker man ikke at skrive en ny biografi om Hitler, kan Stalins Hitler Dossier til tider virke en anelse trættende, og man kan da heller ikke undgå at blive udsat for en række efterhånden veldokumenterede begivenheder, som Stalins Hitler Dossier ikke vil kaste noget nyt lys over. Selvfølgelig er Hitlers personlige historie fra magtovertagelsen i 1933 til selvmordet i 1945 en ’tour de force’ ud i ekstremerne. Det er den ultimative ’tragedie’ og en nærmest virkeliggørelse af et Wagnerstykke, som han angiveligt skulle være så betaget af. Fra at være en ildeset ikke stueren politisk figur blev han kortvarigt hersker over det europæiske fastland i et omfang der næsten ikke var set siden Romerriget, til han skød sig en kugle for panden for at undgå at han skulle stå til regnskab for sine forbrydelser og føres gennem Moskvas gader til spot og spe.

Uanset enkelte irritationsmomenter står Stalins Hitler Dossier tilbage som et værdifuldt værk for enhver, der ønsker at trænge dybt ned i Ulveskansen og bunkeren under Berlin og lytte til stemmerne fra Det Tredje Riges Storhed og Fald.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
GESTAPO!
Operation Valentine
Gerhard von Kamptz – Bornholms sidste kommandant