Menu
Forrige artikel

Erindringer om Bøssernes Befrielsesfront

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 3330

 

Af Ulla Weishaupt

Erindringer om Bøssernes Befrielses Front - Et aktivistliv, skildre en niche af dansk politik og kulturhistorie. Vi bevæger os i tidshorisonten 1971, hvor BBF (Bøssernes Befrielses Front) blev stiftet og stort set frem til i dag. Det skal dog bemærkes, at omkring 1984 er der sket en ændring, idet Bøssehuset på Christiania har ændret karakter fra at være BBF’s politiske højborg til at blive et kulturhus med vægten på teater, performance, cabaret og musik.

Bogen bygger meget på det materiale, forfatterne selv ligger inde med, suppleret af materiale fra F-48 (Landsforeningen for bøsser og lesbiske, i dag LGBT) samt fra rigsarkivet. Efter en kort indledning bliver vi præsenteret for Oles og så Kris’ historie i overordnede træk, og hvordan de fandt vej til BBF.

Herefter er det selve BBF’s historie, der er i hovedsædet. Bogen fortæller, hvordan bevægelsen opstod i forbindelse med en manifestation af Stonewall Inn oprøret i Greenwich Village i New York i 1969, i offentligheden nok bedre kendt under Christopher Street, den gade bøssebaren lå i. Efter manifestationen som F-48 stod for, var der nogle fyre, som syntes der skulle være mere synlighed omkring bøsserne og ville kæmpe for lige sexuel lavalder for alle samt retten til at to af samme køn måtte danse sammen - det var i 1971.

Efter nogen diskussion om strukturen i BBF voksede grupperingen sig ret stor, og i årene 1975-1977 fyldte den rigtig meget i medier og på den bøssepolitiske arena. Nogle af det BBF især kom ud til offentligheden med var Bøssekaravanen, som om sommeren kørte rundt i det danske land og opførte gadeteater på stræder og torve, hvor de kom frem. BBF var også faste sommergæster i Thylejren, men efterhånden ændrede tiderne sig og AIDS gjorde sit indtog. Med den blev det politiske fokus ændret, lige som også livsstilen blev lagt om. Bøssehuset blev nu mere præget af kultur, men stadig med kraftige politiske toner. Sanggrupper og bøsseteater tog magten fra de tidligere politiske mandagsmøder.

Bogen rundes af med et kort rids af, hvor bøssebevægelsen befinder sig i nyere tid, både herhjemme og i udlandet.

En del af de artikler, kronikker og referater, der omtales i bogen er medtaget som tillæg, lige som der også er en fin kilde- og inspirations-liste.

Det har været en meget interessant bog at læse, og den siger på mange måder en del om tiden i 70’erne og 80’erne. Bare det at læse de mange artikler og manifester fortæller meget om den retorik, der dengang var på den yderste venstrefløj. Jeg tænker, det er en bog, som primært henvender sig til et smalt publikum, men når det er sagt, finder jeg, at den helt klart har sin berettigelse og er et vigtigt indlæg om en tid, der på mange måder er baggrunden for det samfund og de rettigheder, der er i samfundet i dag. I min optik har de kampe, som minoritetsgrupper har taget, været med til at rykke på tolerance og forståelse, hvilket også har været til fordel for den almindelige borgers frihed og demokratiske ret.

Selv om det visse steder har været en lidt tung bog at læse, så har det også været en god læseoplevelse, og jeg håber da meget, at forfatternes ønske om, at bogen ud over at være en historisk dokumentation også kan bruges af yngre generationer samt til undervisningsbrug på skoler og læreranstalter, bliver til virkelighed. Slutteligt skal da heller ikke undlade at gøre opmærksom på at Bøssernes kulturhus, stadig er et aktivt hus, med mange interessante kulturelle tilbud.

[Historie-online.dk, den 3. marts 2021]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
De røde flertal
Kampen om Centraleuropa
Fregatterne Peder Skram og Herluf Trolle