Menu
Forrige artikel

Min ven forræderen

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 2215

Af Birthe Korsbæk

Reddede den polske officer Ryszard Kuklinski os fra en 3. Verdenskrig? Sandsynligheden er til stede.
Kuklinski (K) havde en anden opfattelse af 70´ernes politik, end den gængse. De fleste betragtede vel årtiet som en afspændingsperiode. Han havde den klare opfattelse, at det var en periode, hvor spændingerne øgedes dramatisk. Som polsk officer havde han stor indsigt i russisk militær tænkning, og han var ikke i tvivl.

”Min ven forræderen” er en gribende beretning skrevet af Maria Nurowska på baggrund af et længerevarende besøg hos K i hans eksil i USA, hvor han levede under beskyttelse af CIA fra det øjeblik, han var blevet smuglet ud af Polen. I en årrække havde han samarbejdet med CIA og altså med et land, som officielt var hans lands fjende. Han gjorde det af frygt for en ny verdenskrig. Han havde adgang til væsentlige dele af Warszawapagtens angrebsplaner, og han var klar over, at en atomkrig mellem de to supermagter ville foregå hen over Europa, og ikke mindst over hans elskede hjemland.

I en periode opholder forfatteren sig altså i K´s hjem i USA og får efterhånden hele hans livshistorie. Og det er spændende læsning nedskrevet af en mesterlig fortæller. (og oversat af Anna Werenberg).
K. gik ind i hæren som en meget ung dreng, der havde set forfærdelige ting ske omkring sig. Han havde set mennesker dø og set sin by gå under, og han havde svoret for sig selv, at han aldrig ville tillade, at det skete igen. Han var grebet af en hellig ild, og han troede på, at han ville være i stand til at afværge det. Han trådte ind i den polske hær med ordene ”Gud, ære og fædreland”. Han forblev tro mod dette, men hæren blev gradvis ”russificeret”. Gud blev forbudt, fædrelandet blev Rusland, de gamle officerer med de æresbegreber, han bekendte sig til, blev erstattet af russiske kommunister, der ikke agtede mennesker, - kun partiets interesser.
Der var kun tilfældigheder mellem forfremmelse og æresbevisninger og vanære og dødsdom. Tilværelsen i hæren var meget usikker. Der herskede en stemning af terror. En enkelt, tilfældig angivelse var nok til at ødelægge ens liv. Der herskede kaos og inkompetence i hæren. Indskrænkethed, -  tilfældige ordrer så man risikerede dødsdom af den mest latterlige årsag. 50erner var fyldt med terror. Den polske hær fuldstændig underlagt russiske ordrer.
Systemet levede højt på en følelse af ufrihed og angst. Der blev altid holdt øje med alt, hvad man foretog sig, hver sætning, man sagde, blev tolket og udlagt. En officer, der havde samlet et fotoalbum med billeder af sine officersvenner, blev henrettet, mistænkt for spionage.

Vi får en meget spændende beskrivelse af de metoder, K benyttede da han kontaktede og vedligeholdt kontakten med amerikansk efterretningsvæsen. K overleverede mangeartede oplysninger om polsk/russiske kommandobunkere, kodenavne, kampvognssystemer m. m.
På et tidspunkt havde K f. eks. over for sin hærledelse beskrevet sig selv som stærkt troende katolik, som ofte havde behov for at besøge sin kirke og bede. I kirken gemte han så dokumenterne til amerikanerne. Han gennemførte skuespillet så troværdigt, at hans officerskammerater til en fødselsdag splejsede til en rosenkrans til ham.
K´s karriere i militæret gik strålende, - han fik hus i et smukt kvarter, - lystyacht, - idyllisk familieliv. Det havde været langt tryggere og lettere blot at nyde livet som tilskuer til historiens gang i stedet for at skulle gå rundt med giftampuller indsyet i sit jakkefór.
Efterhånden udviklede K nære venskaber med nogle af sine amerikanske kontakter.
K var noget af en kvindebedårer, og vi lærer hans forskellige elskerinder at kende.
Endelig hører vi om K´s og familiens dramatiske flugt til USA, da jorden begyndte at brænde under ham. Her levede han et komfortabelt og beskyttet liv, men længtes hjem til sit elskede fædreland til det sidste.

K var et helt specielt menneske, der besad stor fædrelandskærlighed og bragte umenneskelige ofre for sit elskede Polen.
Dette, - og konsekvenserne fortæller han åbenhjertigt om til forfatteren.

En mesterlig og forunderlig spændende fortælling om et modigt menneske, der kæmpede for en sag.

Det historiske appendix ”Viklet ind i historien” med undertitlen ”Fordømmelse og vindikation af oberst Kublinski af Benjamin B. Fischer er interessant forståelseslæsning.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Oliekrisen
Efter bemyndigelse
Hvis (atom)krigen kommer