Menu
Forrige artikel

Velkommen i Forsamlingsbygningen

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 5578

Af Poul Porskær Poulsen, arkivar, Vejle Byhistoriske Arkiv og Stadsarkiv

Den 1. januar etableredes Arbejdermuseet, og vi er mange, der har oplevet gode og vedkommende udstillinger i årene, der er gået siden da. Det fine er jo netop, at Arbejdermuseet blev etableret i arbejderbevægelsens eget hus i Rømershus. Stedet, hvor et utal af fagforeningskontorer har været placeret, hvor generalforsamlingerne har fundet sted i Festsalen, hvor strejke og overenskomst er blevet diskuteret – og hvor der er blevet drukket en øl eller to, hvor slikposerne blev delt ud til børnene adskillige gange hver december, og hvor stoute fagforeningsfolk har svinget deres koner til tidens toner. Det er bevægelsens hus, og det må vel have givet en ’gratis’ atmosfære til det museum, der skal fortælle om, dokumentere og undersøge arbejderbevægelsen og ikke mindst arbejderklassens historie fra kampårene og frem mod velfærdssamfundet.

Det er den historie, der fortælles her – altså ikke Arbejdermuseets, men alt det, der gik forud i huset i Rømersgade. Hvordan det hele kom i gang: Byggesagen, der diskuteredes i mange år, inden der endelig kom realiteter i sagerne, så den første sten kunne lægges til forsamlingsbygningen den 10. august 1878. Og den 23. april 1879 var der så indvielsesfest i det imponerende hus, der havde beløbet sig til 210.000 kr. Noget af en kraftanstrengelse, må man sige, for en ung arbejderbevægelse, der ikke havde de store kapitalinteresser i ryggen, men som byggede på et efterhånden nu udslidt begreb, solidaritet, i indsamlingen af penge. Derefter følges historien kronologisk og emnemæssigt: De finansielle problemer, glæder og sorger ved restaurationsdrift, forsamlingsbygningen som fagligt og kulturelt hus, de mange fester, bl.a. juletræ, hvor det første blev afholdt af Fritænkerforeningens Søndagsskole i 1880 osv. Der er mange gode historier fra de godt hundrede år i og omkring det store hus i Rømersgade, og i flere tilfælde er benyttet erindringscitater, der levende beskriver en begivenhed, et miljø, en stemning. Alt sammen ledsaget af mange gode illustrationer i form af ikke mindst udtryksfulde fotografier, heraf selvfølgelig en del gruppebilleder med alvorsfulde herre, men f.eks. også et ganske utroligt billede fra restaurationens køkken (s. 124), hvor man klart fornemmer, hvorfor der fra tid til anden var problemer med sundhedsmyndighederne. På illustrationssiden ses desuden programmer, plakater, tegninger mv., og det gør udgivelsen til en flot og helstøbt bog, som nok skal kunne sælges i Arbejdermuseets udsalg – og hvem ved: Måske kan fagforbundene også bruge den som en fin gave til mangen en anledning. Det kunne den godt fortjene – og dem, der begaves med bogen, har fået en interessant bog at læse og bladre i.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Beretningen om De Danske Aviser 1992-2021
Islamisme. En orientalsk totalitarisme
Myter