Menu
Forrige artikel

Fædrelandskærlighed

Kategori: Bøger
Visninger: 10719

Af Karin Conradsen, arkivar, Vejle Stadsarkiv

Historiker og religionshistoriker Søren Frost har i en toårsperiode været dykket ned i de danske landsoldaters breve fra Treårskrigen. Ikke færre end 800 af slagsen har han pløjet sig igennem, analyseret, fortolket og fremstillet i denne lille bog på i alt 131 sider.

Det er naturligvis ikke første gang en historiker interesseret sig for Treårskrigen – den er velbeskrevet og diskuteret i endda rigtig mange værker. Derimod er det første gang, at fokus er rettet på den helt almindelige soldats oplevelser ved fronten, hans bekymringer og refleksioner. Ånden fra 48 er et kendt begreb i eftertidens opfattelse af, hvornår nationalromantikken og vores forestilling om den tapre landsoldat, der ofrer sig for Danmark og det særegne danske, opstår.

Gennemgangen af brevene viser imidlertid, at landets værnepligtige – typisk husmænd, med endog meget lidt boglig uddannelse bag sig – kun yderst sjældent refererer til nationalfølelsen som den motiverende faktor til krigsdeltagelse. Kongetroskaben fylder en del og tilliden til Guds retfærdighed, og ellers handler det mest om bekymringer om de økonomiske forhold på hjemmefronten.

Bogen her renser noget ud i forestillingen om ånden fra 48. Den eksisterede naturligvis – især blandt de frivillige – men ikke som en fremherskende følelse blandt de værnepligtige soldater. Det er i hvert fald ikke det, de 800 breve vidner om.

Det er vanskeligt at vurdere, om Søren Frost har ladet brevene styre tematiseringen af bogen, eller om han på forhånd har lagt sig fast på temaer og så derefter har udvalgt breve, der kan underbygge hans påstande.

Uanset hvad er der masser af rørende og gode historier. F.eks. er der den 23-årige husmandssøn Lars fra Nordsjælland, der skriver om nødvendigheden af at varme sig med brændevin i de kolde aftener. For at man derhjemme ikke skal bekymre sig om moralen ved fronten forsikrer han: ”…I må derfor ikke tro at jeg drikker som et svin nu. Jeg skal ligesågodt kunne undvære brændevin, når jeg kommer hjem, som da jeg rejste.”

Det er et spændende materiale, Søren Frost har kastet sig over med interessante analysevinkler. Bogen kunne godt have fortjent et mere læsevenligt layout med mange flere illustrationer, kortere billedtekster og knapt så tætskrevne sider. Måske skulle man overveje en populærudgave eller en artikelserie i et relevant tidsskrift?

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Konflikt og konsensus i kommunen
Napoleon Bonaparte
Hjemmetyskheden i Nordschleswig 1840 - 1867 - bd. I-II