Menu
Forrige artikel

Antik Mytologi

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 3997

Af Erik Engstrøm, cand. mag. i historie og religionsvidenskab

Da jeg blev spurgt, om jeg ville anmelde Antik mytologi af Chr. Gorm Tortzen, var min første tanke, om der overhovedet er brug for endnu en bog på dansk om græske guder og helte. Så det var med en vis skepsis jeg åbnede bogen første gang. Men jeg må sige at førstehåndsindtrykket var godt. I en verden fyldt med mails, printkopier og billige paperbacks er det dejligt at åbne en solid tung bog. Kvaliteten er god og de mange illustrationer er dejlige for øjnene og derudover relevante for det skrevne.

På bagsiden af bogen kan man læse at den indeholder:
En redegørelse for de græsk-romerske myters oprindelse og egenart.  Genfortælling af 153 myter efter klassisk forbillede ordnet i 14 såkaldte mytekredse suppleret med stamtavler og referencer til samtidige kilder. Leksikon med i alt 709 indgange til navne og begreber. Det er således intet mindre end den mest omfattende fremstilling af den græsk-romerske gudeverden på dansk.

Det lyder jo lovende.

Tortzen har også været så venlig i indledningen at skrive, hvad bogens formål er, nemlig at give klar besked om antikke myter som de optræder for den moderne læser, samt at fortælle hvad myter egentlig er, og hvordan de blev brugt af de mennesker, der skabte dem. Det er rart at få at vide på første side, både for en anmelder som jeg og for en mulig køber, idet man hermed, forhåbentligt, får et godt signal om bogens indhold.

Til dette formål har Tortzen inddelt bogen i tre hovedafsnit, som kan bruges uafhængigt af hinanden. Første del behandler spørgsmålet om, hvad myter egentlig er, hvordan de er opstået og hvad oldtidens mennesker brugte dem til. Andet afsnit genfortæller 153 græske myter, mens tredje afsnit er et leksikon omhandlende væsentlige mytiske personer og begreber. Jeg finder opdelingen i tre store og flere mindre afsnit god og læsevenlig, idet den gør bogen nem og hurtig at gå til. Udover at der er god sammenhæng imellem afsnittene giver opdelingen også bogen karakter af at være et opslagsværk.

Afsnit 1 er et meget teoretisk afsnit. Tortzen er klar over dette og har, med held, forsøgt at lette denne læsning med talrige eksempler fra mytologien og illustrationer, der synliggør teorierne bag denne debat. Her bevæger Tortzen sig fint på et niveau, der også er brugbart for universitetsstuderende. Det bliver forklaret, hvad myter egentlig er, og hvordan de blev brugt, både af antikkens mennesker og af nutidens. Talrige myter bliver bearbejdet og Tortzen synliggør fint, hvordan samme myte kunne blive, og blev, brugt til at forklare forskellige begreber, alt afhængig af situationen.

Afsnit 2 har som omdrejningspunkt den græske mytolog Apollodoros’ værk Bibliotheke. Vi får altså de græske myter, som en antik forfatter fremstillede dem. Tortzen starter afsnittet med at nævne de forbehold man bør være opmærksom på ved at bruge en forfatter som Apollodoros. Derudover kommenterer han også undervejs fremstillingen af de enkelte myter. Netop derfor er det et fornuftigt og vellykket afsnit, der på en anderledes måde gengiver de myter, vi i forvejen kan læse i andre gode danske oversættelser. Vi får altså stadig alle de historier, som vi kender i forvejen, lige fra Zeus’ opgør med Kronos, over heltesagnene med bl.a. Jason og Herakles og til den trojanske krig og Odysseus’ hjemrejse.

Afsnit 3 er slet og ret et leksikon, der indeholder mere end 700 indgange til mytologiske navne og begreber. Det er alle de væsentlige og mange, men langtfra alle, mytiske personer i græsk og romersk litteratur. Alle Apollodors myter og mange af hans navne findes i dette leksikon, og Tortzen henviser efter hver artikel til det eller de steder, hvor Apollodors version af historien findes. Dette letter arbejdet med at finde ud af hvor en enkelt person, eller et begreb, optræder i myterne, og afsnit 3 er derfor meget brugbar i forhold til afsnit 2.  

Bibliografien bagerst i bogen er noget kort efter min mening, hvilket måske skyldtes min baggrund som historiker. Og et enkelt sted bliver en bog nævnt, der skulle stå i bibliografien, men ikke gør det. Til gengæld har Torzten medtaget en liste over antikke forfattere og deres værker. Hvor der findes en dansk oversættelse, er det nævnt, og mange af myterne i afsnit 2 har også referencer til disse antikke forfattere.

Bogen kan, og vil, blive brugt som et opslagsværk, hvortil især afsnit 3 med tilhørende referencer samt oversigten over mytiske stamtavler er velegnede. Og bogen kan også bruges mere indgående til at forklare dels hvad en myte er, og dels til at få opfrisket de enkelte myter. Hertil er afsnit 1 og 2 velegnede. 

Så lad mig til sidst anbefale denne bog, der er sammenhængende og velstruktureret, og som holder, hvad den lover på bagsiden. Efter at have læst den, erkender jeg gerne, at der var brug for en ny bog på dansk om dette store, gamle, men stadigt aktuelle, emne. 

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Døden i centrum
Pompeji. Livet i en romersk by
Østergård - Vikingetid og Middelalder