Menu
Forrige artikel

Fortidens hemmeligheder

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 2238

Af Charlotte Nøhr Østergaard, cand. mag. i historie med suppleringsfag i middelalder- arkæologi

Dette opslagsværk er en rejse ind i den arkæologiske verden. Der er udvalgt 50 arkæologiske udgravninger, der adskiller sig fra hinanden i både tid og sted, og der præsenteres et bredt udvalg af de redskaber, som arkæologerne har til deres rådighed for at kunne få en bedre forståelse af fortiden.

Bogens redaktør er den engelske arkæolog Paul Bahn, og bidragsyderne til værket er Caroline Bird, Peter Bogucki, Philip Duke, Chris Edens, David Gill, Geoffrey McCafferty, Jane McIntosh, Louise Steel, Anne Thackeray, Joyce Tyldesley, Karen Wise og Marc Zender.

Paul Bahn giver i bogens indledning en meget kort introduktion til arkæologernes arbejdsfelt herunder udarbejdelsen af hypoteser, teknologiens indflydelse, dateringsmetoder samt formodninger om, hvad fremtiden kan bringe inden for dette fagområde.

Opslagsværket er inddelt i fire dele, og det tager sit udgangspunkt i Afrika, hvorefter det bevæger sig over Europa videre til Asien for til sidst at ende i Den nye Verden og Oceanien (Nord-, Syd- og Centralamerika og Australien). Hvert af afsnittene er bygget op med en kortfattet introduktion til det pågældende område samt et kort, der giver læseren overblik over, hvor de omtalte udgravninger er foregået. Bogens geografiske og tidsmæssige spændvidde er stor, og som eksempler herpå kan nævnes artiklerne om Tutankhamons grav i Ægypten, Egtved-pigen i Danmark, Masada-fæstningen i Israel og byen Machu Picchu i Peru.

Artiklerne om de arkæologiske udgravninger er meget kortfattede (4 sider), men de giver læseren en indføring i de problemstillinger og resultater, der er fremkommet. Bogen er desuden fyldt med illustrationer af fund fra udgravningerne, hvilket er med til at gøre fremstillingerne levende. Til de enkelte artikler er der også indsat faktakasser, som giver læseren en række supplerende informationer, der kan relateres til udgravningerne.

Opslagsværket indeholder desuden en tidslinje, der giver læseren et overblik over, hvor de forskellige arkæologiske udgravninger er i forhold til hinanden både hvad angår tid og sted. Der er endvidere lavet en blå bog med biografier over personer omtalt i artiklerne samt en ordliste, der forklarer arkæologiske fagudtryk. Herudover indeholder bogen en bibliografi, så den interesserede læser kan komme videre i sin søgning efter flere informationer om de arkæologiske udgravninger.

Når man laver et opslagsværk, er det uundgåelige spørgsmål, hvad skal med, og hvad skal udelades, og der vil sikkert altid være delte meninger om dette. En anden ting ved et opslagsværk er, at de enkelte artikler naturligvis ikke kan være særlig uddybende, men som Paul Bahn selv lægger op til, skal bogen ses som en appetitvækker for den interesserede læser, hvilket den til fulde må siges at leve op til. Der er tale om en række kortfattede fremstillinger af spændende arkæologiske udgravninger i en nem og let tilgængelig form, men vil man dybere ned i arkæologien, skal man lede andre steder.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Gefjon 5
Døden i centrum
Brudevæltelurerne