Menu
Forrige artikel

Fra gas til el - gas i Kolding 1861-2005

Kategori: Bøger
Visninger: 8239

Af Poul Porskær Poulsen, arkivar, Vejle Stadsarkiv

For et par år siden udgav Elmuseet og Gasmuseet i fællesskab den store analyse af el- og gasværkernes historie i Danmark: ”El og gas til danske kommuner”. Jytte Thorndahl tog sig af elektricitetsværker, lederen af gasmuseet Hanne Thomsen behandlede naturligvis gasværkerne.  Det store værk var præget af eksemplariske fremstillinger af værkernes historie i forskellige byer i Danmark, og nu har Hanne Thomsen føjet endnu en bys historie til vor viden om gasproduktionens udvikling, nemlig Kolding.

Gasværket i Kolding var oprettet i 1861, og skønt de sidste gaslygter i byens gader var blevet slukket i 1958, fortsatte bygasværket i Kolding med at eksistere helt frem til 2005, hvor det var endegyldigt slut med bygassen – men så er der jo naturgassen!

Fra begyndelsen var hovedformålet med gasværket i Kolding at producere gas til belysning i gaderne og i private hjem og virksomheder, men endnu vigtigere blev efterhånden gas til madlavning, hvor de første apparater til kogeformål var indført i Danmark fra 1869. Gas var rigtig godt til madlavning – og det er det stadig – mens elektricitet derimod efterhånden overtog belysningsområdet, både ud og inde. Gassen mistede dog noget af sin popularitet, og i 1960’erne begyndte gassen simpelthen at virke ’umoderne’. I de nye boligområder blev der ikke lagt gasledninger ud, og efterhånden var det kun i de ældre kvarterer, man havde gas. I parcelhuskøkkenet blev de praktiske elkomfurer foretrukket.

Man var dog meget tæt på at være hypermoderne i 60’erne, idet der i Kolding blev eksperimenteret med et ’Skraldgasværk’, altså produktion af gas af affald. Det lyder jo som en god idé, men det var altså for tidligt ude til, at det kunne vinde egentligt gehør.

Det kommunale gasværk var sammen med den øvrige forsyningsvirksomhed med til at styrke kommunekassen. I 1905/06 beløb indtægterne fra værkerne til kommunekassen sig til ca. 50.000 kr., og i 20’erne og 30’erne indløb der hvert år ca. 200.000 kr. Så det var en vigtig del af det kommunale bedget. Først med Elforsyningsloven i 1976 blev det krævet, at værkerne skulle hvile i sig selv – det var ikke længere lovligt at belaste borgerne/kunderne med takster til gavn for kommunekassen.

Den mere end hundredårige gashistorie i Kolding har Hanne Thomsen fremstillet uhyre sobert og spændende – historien er meget interessant at gøre sig bekendt med både i forhold til gasteknikken og lokalpolitikken. Og bogen er spækkket med mange flotte illustrationer, ikke mindst fra Kolding Stadsarkiv. Det er godt, at den slags historier bliver fortalt, og når det gøres på en sådan seriøs og detaljeret vis, kan man ikke have indvendinger.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Vejle Ådal - historie, natur, mennesker, kultur
Med arbejdet som rettesnor
Fredericia Gymnasium siden 1656 - Skolen i tiden