Menu
Forrige artikel

Trap Danmark bind 7

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 4062

 

Af Poul Porskær Poulsen, historie-online.dk

Trap Danmark har taget en tur fra Nordjylland over Nordsjælland, Københavnsområdet og helt til Bornholm i øst, og nu vender man med det seneste bind tilbage til Jylland. Til det hjørne af halvøen, der grænser op til både Vesterhavet og Limfjordens sydlige bred. Fire kommuner er med – to af de mindste og to lidt større.

Både Lemvig og Struer kommuner har kun godt 20.000 indbyggere. Og begge kunne godt have været blevet en del af en sammenlægning med Holstebro kommune i 2007 – det blev faktisk anbefalet af kommunalbestyrelserne – men folkeafstemninger gav til resultat, at man ønskede at være for sig selv. Og de har da også begge noget at gøre opmærksom på.

Lemvig kommune har både Thyborøn, der stadig er en meget vigtig fiskerby med stor havn, navnet Harboøre får en til at tænke på Indre Mission og Pastor Moe, der vakte opsigt i slutningen af 1800-årene med sine ildsprudlende prædikener. Og der er Nørre Nissum, som jo er præget af seminariet. Lemvig er formodentlig anlagt i 1200-tallet og blev købstad i 1545. Det blev af stor betydning for byens udvikling – ligesom det i øvrigt blev det for en række andre byer ved Limfjorden, at Agger Tange i 1825 blev gennembrudt. Væsentligt var naturligvis også jernbanens komme i 1879. Cheminova kom til kommunen i 1953, og som bekendt svinede firmaet løs, indtil lokale aktivister endelig fik myndighederne til at se nærmere på udledningerne. Kommunen rummer flere museer, udover Lemvig Museum, Sea War Museum og Museet for Religiøs Kunst, og af kendte navne er der grund til at nævne malerne Jens Søndergaard og Niels Bjerre, samt digteren Thøger Larsen, som nok ikke er så kendt mere – men det er muligvis Gantriis’ tegneserie ”Livets Gang i Lidenlund”, som foregår i Lemvig.

Vest for landsbyen Ramme i Lemvig Kommune, tæt på Rammedige, ligger et højdedrag med 13 bronzealderhøje. En del af et langstrakt bælte af gravhøje kaldet Oldtidsvejen. (Foto: Angelina Owino/Trap Danmark.)

Vi skal lidt op i historien for at finde Struer. Byen begyndte først at vokse frem i 1500-tallet som ladeplads for den store købstad mod syd, Holstebro, der jo ikke havde adgang til Limfjorden. Det var også den nærliggende købstad, der finansierede havnen i 1855-56 (her var der også gavn og glæde af Vesterhavets gennembrud af Agger Tange i 1825) og dermed var med til at fremme bosættelse og økonomisk udvikling i Struer. Og der kom jernbane i 1865, og dermed kunne stationsbyerne Hjerm og Humlum samt Hvidbjerg på Thyholm også udvikle sig. I 1917 blev Struer selv købstad. Struer kommune er en langstrakt sag, der strækker sig gennem Limfjorden, for ved strukturreformen i 2007 blev Struer og Thyholm kommuner lagt sammen. Oddesundbroen, der forbinder Thyholm og den sydlige del, blev færdig i 1938. Ellers er Struer jo kendt som hjemsted for Bang & Olufsen. Firmaet blev stiftet i 1925, og skønt det er gået tilbage for det verdenskendte B&O-brand i de senere år, så var der dog stadig 550, der arbejdede på virksomheden i Struer i 2018. B&O er også en grund til, at Struer kalder sig ”Lydens By” med lydkunst i mange afskygninger.

Odby Klint på det sydvestlige Thyholm i Struer Kommune. Klinten er udpeget som Nationalt Geologisk Interesseområde. (Foto: Angelina Owino/Trap Danmark)

Med Skive kommune er vi stadig ved Limfjorden. Her bor små 47.000 indbyggere. Byen Skive opstod i 1100-tallet ved et vadested, og i 1326 fik Skive købstadstatus. Også her betød jernbanen fremgang i 1800-årene, hvilket bl.a. gav vækst til Højslev Stationsby. I 2007 blev Skive kommune lagt sammen med Spøttrup, Sundsøre og Sallingsund Kommuner, så molers-øen Fur og fiskerbyen Glyngøre hører nu til Skive kommune. Og Thise Mejeri, hvis gode økologiske varer vil være bekendt viden om. I det vestlige Salling ligger den middelalderlige Spøttrup Borg, et imponerende bygningsværk, der ser ud som man tit forestiller sig, at en borg skal se ud med tre sammenhængende fløje, portbygning og dobbelte voldgrave. Før i tiden var Skive en højborg for Det radikale Venstre, men det holder ikke helt længere, skønt Skive Folkeblad stadig er knyttet til det radikale parti. I stedet var Skive en socialdemokratisk bastion indtil sammenlægningen med de mere landlige Venstrekommuner i 2007 – siden har Venstre haft borgmesterposten i kommunen.

Skive gamle rådhus, en symmetrisk, klassicistisk bygning i pudset murværk, er opført 1846 af N.S. Nebelong. Foto: (Angelina Owino/Trap Danmark)

Fjerde kommune i bind 7 af Trap Danmark er Holstebro. Kommunen er resultatet af sammenlægningen med Vinderup og Ulfborg-Vemb kommuner i 2007 – men byen Holstebro er ganske dominerende i kommunen; her bor 62 % af kommunens befolkning. Holstebro var i mange år(hundreder) kendt for sin omfattende markedshandel. I 1760’erne var der således 11 årlige markeder, hvor handlende og bønder flokkedes til i stort tal. Men der kom også industri i 1800-tallet, mest kendt tobaksvirksomheden Færck og Birns Maskinfabrik. Jernbanen bragte fremgang, også til stationsbyerne Vinderup og Ulfborg. Kommunen har siden 1960’erne været kendt for sin satsning på kultur som et tiltrækningsmiddel for nye beboere. Her er et omfattende musikliv, der er balletskole, Odin Teatret, strandingsmuseum i Thorsminde, Hjerl Hede frilandsmuseum og masser af kunst i det offentlige rum, fornemt anført af Giacomettis ”Kvinde på kærre”, som Holstebro investerede en del penge i, men som nu også har mangedoblet sin værdi. Så nu er de modstandere, der tidligt viste sig, vist også godt tilfredse og har taget ”Maren å æ woun” til sig. Og de passer godt på hende – hver nat bliver hun sænket ned i en sikret grav under jorden!

Holstebro Lystanlæg er påbegyndt så tidligt som 1823, og i 1861-62 blev en pavillon opført. Den nuværende er fra 1894. (Foto: Angelina Owino/Trap Danmark)

Og således når vi igennem et smukt, men også meget forskelligartet hjørne af landet, hvor der har levet mennesker i tusinder af år, præget af nærheden til hav og fjorde. Og som man sikkert vil sige i området ikke i udkanten men med masser af forbindelser til andre egne af landet og til udlandet.

Vi er ved at kende Traps måde at bygge bindene op på, hvor vi kommer mere eller mindre dybtgående rundt i den aktuelle kommune og får et indtryk af historien, naturen og menneskene. Som det har været tilfældet med de tidligere bind (og sikkert vil være det ved de kommende), får man lyst til at udforske de forskelle dele af vort land ikke blot på bogsiderne men også i virkeligheden.

[Historie-online.dk, den 30. september 2019]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Danskernes billedskat
Bornholm med Ertholmene
Lillys danmarkshistorie