Menu
Forrige artikel

Aarhus i årtier - 1980'erne

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 4646

 

Af Anders Ellegaard, cand. jur.

Denne bog er nummer fire i Turbine Forlags serie om Aarhus: ”Aarhus i årtier – Aarhusianernes historie fortalt i billeder – 1980´erne.” At serien har været/er en succes ses af, at der nu også er startet serier om København og Horsens. Serien om Aarhus startede med en bog om 1950´erne, og jo længere frem i tid bøgerne er kommet, jo flere århusianere (nuværende eller tidligere) kan huske de personer og steder, som er omtalt og vist billeder af.

Seriens modus operandi er opdelingen og navngivningen af afsnittene, som også følges i dette bind. Stadsarkivar Søren Bitsch Christensen indleder med en gennemgang af årtiet: ”Drømmene – en indledning.” Som stikord kan nævnes: Porten til Aarhus/Nørregadefornyelsen, byfornyelse, kommuneplan, stigende befolkningstal, miljø, industri, arbejdsløshed, havnen, IT-branchen, arbejdskonflikter, venstrefløjen, atommarcher, Musikhuset, Kvindemuseet, Aarhus Teater, Den Gamle By, kartoffelkuren, ”Fattigfirserne.” Og der er mere til!

Bogen er som nævnt opdelt i de samme afsnit, som bøgerne om de tre foregående årtier: Det Aarhus, der forsvandt – Byen – Familien – Arbejdspladserne – Byen fester – Årtiets ansigter – Aarhus år for år.

Byfornyelse, kvarterløft og vejanlæg fjernede mange ejendomme, men førte også renoveringer med sig. Latinerkvarteret (Midtbyen) og Frichs Fabrikker er gode eksempler på det sidste. - Ni af femten biografer lukkede, da VHS-bølgen satte ind. - Ændringer i indkøbsvaner lukkede mange mindre detailforretninger, medens storcentre skød frem. - Den BZatte Høegh-Guldberg Gade Kaserne blev i 1982 med dynamit og stålkugle nedrevet efter 102 år. - Skt. Clemensbro blev samme år torpederet af en lastbil og måtte renoveres. - Havneområdet ændredes med nedrivninger og nybyggeri. - Gamle hæderkronede forretninger og virksomheder lukkede, ligesom skoler lukkede på grund af børnemangel: de var flyttet til forstæderne.

I midtbyen betød kommuneplanlægning og lokalplaner meget for miljøet. - I 1981 åbnede Café Casablanca som den første bistro i Aarhus, og den fik mange følgere: Carlton, Himmelblå, Englen, Drudenfuss, Kindrødt, Jorn/Jorden og Smagløs. Byrådet måtte i 1987 gribe ind med en lokalplan, som forbød flere caféer i Latinerkvarteret. Det blev dog lempet i 1995. - Stikord: Midtbyens Beboeraktion. Natbusser. Cykelruter. Cykelparkering. Peder Paars og Niels Klim. Ask og Urd. Containerskibet Mette Mærsk. Gavlmalerier. Musikhuset i 1982. Novemberstormen i 1985. Akustiske signaler ved fodgængerovergangene. - Snack Baren fra 1962 som blev til Havnens Perle. Og meget andet kan nævnes!

”Kartoffelkur” var et nyt ord i retskrivningsordbogen og øgenavnet til Schlütterregeringernes nedbringelse af privatforbruget. - Ventelister til og nedskæringer for daginstitutionerne. - Skolerne fik flere fremmedsprogede elever. - Skolefritidsordning i 1987. - Fredsbevægelserne blomstrede. Aarhus blev erklæret atomvåbenfri zone. Demonstrationerne var mange. - IKEA, McDonald og lørdagskylling kom i 1980. - HIV og AIDS florerede. - Discountbutikker dukkede op, men Torvet på Ingerslevs Boulevard overlevede. - I 1983 kom Dankortet og ”fluesmækkeren.” - Møllestien åbnede i 1982. - Yuppier, punkere og BZ´ere. - Første Marselisløb var i 1972 og i 1983 startede 12.000 løbere. - Det var hvid jul og snevinter i 1981/82, og sommeren 1983 var meget varm. Og meget andet kan nævnes!

Antallet af fødsler i Aarhus var stigende, men ”liggetiden” på fødeklinikkerne blev kortet ned. Især for ”flergangsfødende.” - Med flere kvinder på arbejdsmarkedet blev behovet for pasning og pleje af børn og gamle stigende. - Ældre Sagen blev stiftet i 1983. - Både kartoffelkur og politiske holdninger gjorde kollektiver, bofællesskaber og delelejligheder attraktive. - MFR-vaccinen blev indført i 1987. - Cykelture og camping blev afløst af bilferier sydpå og charterrejser med fly. - Sambo Negerboller blev til Samba Flødeboller. Og meget andet kan nævnes!

1980´erne var præget af arbejdsløshed og manglende lærepladser. - På havnen overtog containere transporten fra stykgods, hvilket gik ud over havnearbejderne. Hertil kom kraner, maskiner og automatisering. - Det samme gjorde sig gældende for dagbladene, jern- og beklædningsindustrien. - Omlægningerne medførte konflikter og strejker, men udviklingen kunne ikke stoppes. - En branche, som gik frem og ikke er stoppet siden er IT/EDB-branchen. Systematic blev startet i 1985. - Andre succeser var Danish Turnkey Dairies, Forskerparken, Terma og Århus Charter, som startede i 1987.

Og meget andet  kan nævnes!

Kulturen var ikke så hårdt ramt af økonomisk krise og arbejdsløshed. Musikhuset blev indviet i 1982. Mange restauranter og spillesteder havde levende musik til glæde for pop- og rockgrupper.

- Stikord: Festugen, sambakarneval, parkunderholdning, Aarhus Teater, Svalegangen, Frontløberne, gadeteater, Grøn Koncert, Michael Learns to Rock, tv2, Gnags, Genlyd, Niebelungens Ring, fodbold, håndbold. - Vikingetræffet ved Moesgård Strand startede i 1977, og i 1989 kom der 25.000 gæster. Og meget andet kan nævnes!

De ”Kendte ansigter” er mange. Politikere, erhvervsfolk, læger, arkitekter, musikere, sportsfolk, skuespillere og kunstnere. Der er billeder af de i bogen omtalte. Det sidste billede i bogen er meget passende den smukke ”Face of the 80´s,” Renée Toft Simonsen. Titlen vandt hun i 1982; billedet er fra 1985.

Næste afsnit i bogen er ”Aarhus år for år.” Her gennemgås særlige begivenheder i de enkelte år. Derefter følger lister over de anvendte fotografier og henvisning til billedarkiver på nettet. Endelig er der henvisninger til videre læsning og et billede af forfatterholdet.

Bogen er som de foregående stor og solid. Stort format, tykt papir, godt tryk af tekst og billeder, solid indbinding som kan tåle mange gennembladninger. (25,5 x 25,5 cm., 2,1 kg.!)

For nuværende og tidligere århusianere er bogen et ”must” til timers læsning, underholdning og erindring. Det er en oplagt (jule)gave!

[Historie-online.dk, den 18. december 2019]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Nørrebrohistorier - Fra fedtemadder til Fædregruppen
Gerningssteder - En kriminalvandring gennem Københavns mord
Sønderjyske Årbøger 2014