Menu
Forrige artikel

Indvendinger mod anmeldelse

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 6563

 

Til Historie-online.dk

Klage over anmeldelsen af “Flipproletar!”( forfatter Josef Johannes Gotfred Jensen. Ved Hanne Ida Rafn), i historie-online.dk den 21. august 2018. Bogen er anmeldt af Per Ole Schovsbo (POS)

Undertegnede synes, det er normalt, at en anmelder har meget vide rammer for sin bedømmelse, og at den anmeldte forfatter eller redaktør ikke skal gå i rette med anmeldelsen.

Imidlertid mener jeg, der må gøres en undtagelse i dette tilfælde:

Anmelderen (POS) skriver

1. “... da bogen er helt uden redaktionelle oplysninger og teksten nogenlunde homogen, kan man tro, at Hanne har redigeret vel meget”

 uden at begrunde dette med andet end at sproget er homogent. Det er vel ikke så overraskende, at en forfatters sprog er homogent. Er det fordi, anmelderen ikke tror, at en barber-frisør kan skrive homogent?

Det insinueres, at min redigering af min fars breve snarere har været en omskrivning og udbygning af disse. Dette, selvom jeg i forordet skriver, at det er min fars “egne ord og vendinger”.        Jeg finder det i øvrigt nedladende, at anmelderen, som er mig personligt helt ubekendt, kun bruger mit fornavn, når han omtaler mig.

Ovenstående udsagn fra anmelderen sætter - efter min mening uberettiget - spørgsmålstegn ved bogens troværdighed og autencitet.

2.   Som nævnt, har anmeldere ret til at mene, hvad de vil, når bare det er begrundet.

 Anmelderen (POS) synes, at “Johannes fortæller … lidenskabsløst, som om det slet ikke kommer ham ved, at mennesker er mærkelige, måske fordi han har andet at bekymre sig om. Hverdagens problemer skal bare overstås, så han selv kan komme videre og få sin egen forretning, økonomi og familie”.

Dette er igen en påstand, en antagelse, som ikke begrundes, og som i sin formulering er meget negativ. Hvorfor denne manglende interesse i at anmelde bogen og i stedet åbenbart mene, det er vigtigt at komme med værdiudsagn om en persons mulige indre tanker og planer?

At denne vurdering af min fars skrivemåde så står i fuldstændig kontrast til andre anmeldelser, bogen har fået, er meget påfaldende:

Historielærerforeningen for gymnasiet og HF – anmelder “Flipproletar!” i medlemsbladet “Noter” marts 2018:

”Bogen giver et forfriskende og tidstypisk indblik i levevilkårene på godt og især ondt for de nedre samfundsklasser inden velfærdsstatens udvikling”

“Bogen giver derfor et meget anderledes og meget levende indblik i Danmark omkring 1920 end hvad de fleste lærebøger i gymnasiet gør”

“Johannes er i sine breve en meget levende og sjov fortæller om fortiden”

“Bogens store styrke er imidlertid den personlige vinkel – her får man virkelig et unikt indblik i livet i de nedre samfundsklasser levevilkår”

“Bogens mange ganske malende beskrivelser af arbejderklassens liv gør den ... helt fantastisk til at sætte “kød og blod” på historien”.

Vurderingen af bogen ved Næstvedegnens lokalhistoriske Arkiv 1986 (står på bogens bagside) bruger formuleringer som:

 “mange markante personportrætter og stærke oplevelser. Han fortæller ærligt og skånselsløst – dog ikke uden humor – om menneskers indbyrdes relationer på godt og ondt, om barske og sjove episoder og harmes over den uretfærdighed og udbytning, han var vidne til”.

Så forskelligt og uforeneligt kan man se på en tekst!

Sidstnævnte Arkiv har også faktachecket bogen, hvilket jeres anmelder ikke nævner, ejheller det store billedmateriale.

3. POS resumerer bogens indhold i et sammendrag på 3 linjer (afsnit 3), og det skal så gøre det ud for en seriøs anmeldelse! I mine øjne ligner det hastværk og manglende engagement i den opgave, der er ham tildelt.

4. Hvad angår den angivne fejllæsning af ordet “opsvejset” (s. 20) kan henvises til “Ordbog over det danske Sprog”, der angiver i opslaget “svejfe”, at der dialektalt findes sammenblanding med “svejse” i ordet “opsvejset” i betydningen en flot fjedervogn. Altså nøjagtig i den betydning, min far brugte den. Anmelderens ekspertise ligger i “landtransport and wagon-building in Northern Europe”, kan jeg se ved opslag, men han har ikke ulejliget sig med at læse videre om den dialektale variant, der kunne findes.

Samlet er det min vurdering, at anmelderen ikke har behandlet “Flipproletar” korrekt i sin anmeldelse:

Anmeldelsen er krænkende over for mig som redaktør ved at insinuere, jeg har omskrevet den oprindelige tekst, og anmelderen sætter derved spørgsmålstegn ved bogens troværdighed og autencitet.

Han er personlig i sin omtale af min person – hvilket jeg står uforstående overfor. Hvad er formålet?

Der antages forskellige baggrunde, indre tanker og planer, som forfatteren måtte have haft – uden nogen form for dokumentation. Resultatet bliver en holdning til forfatterens motiver, som i anmelderens beskrivelse kan fornemmes negativ.

En reel anmeldelse med beskrivelse af det dybere indhold begrænser sig til 3 linjer, hvorimod anmelderen bruger 2,5 linjer på at gå i rette omkring et ord – som han så ikke har undersøgt udtømmende.

På baggrund af ovenstående, søger jeg om en ny vurdering af “Flipproletar” med en ny anmelder.

Med venlig hilsen

Hanne Ida Rafn

Se anmeldelsen her

Historie-online.dk, den 29. august 2018

 

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Politi 1682 - 2007
Brønderslev Købstad længe leve
København – byen bag voldene