Menu
Forrige artikel

Som kunstnerne så Aarhus

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 2115

Af Anders Ellegaard

Aarhus Byhistoriske Fond, som nu er placeret i Den Gamle By, udsender hvert år en bog. I år har forfatterne valgt malerier af Aarhus og omegn. De udvalgte malerier er hentet i Den Gamle Bys store samlinger, som for størstedelens vedkommende er erhvervet ved donationer fra enkeltpersoner eller ved overdragelse fra andre museer, samlinger eller myndigheder. Den Gamle By er ikke et kunstmuseum, som erhverver kunst for kunstens skyld, men et kulturmuseum, som erhverver genstande – herunder kunstgenstande - for at dokumentere den kultur, som udspringer af byen, dens borgere og erhvervslivet.

Dette ses blandt andet af, at de valgte malerier ikke er valgt ud fra en kunstnerisk vinkel, men ud fra et emnevalg, som afspejler sig i de forskellige temaafsnit, som bogen er inddelt i. Det betyder ikke, at der ikke er malerier, som kunne være valgt alene efter deres kunstneriske kvalitet, men det betyder, at der er malerier, som udmærker sig mest ved deres emne - deres indhold - i kulturmæssig henseende.

I alt er der medtaget 132 malerier samt nogle få udsnit af enkelte af disse.

Bogen er opdelt i temaer som: Det ældste af Aarhus, Den lille by set udefra, Rees have, Peder Holm, Andreas Fritz og Louisenhøj, Inde i byen, Havnen, Bugten, Møllerne i skoven og Omegnen.

Det længste afsnit – Inde i byen - er opdelt i underafsnit som Bertha Weiss og Aarhus Mølle, Aarhus Å, Domkirken og torvene, De gamle gader og Vinterbilleder.

Der er flere billeder af byen set fra nord og fra syd. Fra Risskov og fra Frederikshøj.

Det er påfaldende så få malerier, der har mennesker som andet end som rekvisitter i kompositionen. Det må bero på bogens emne og valget af malerier. Det er byen og ikke dens borgere, der er temaet. En enkelt undtagelse er der dog. Se nedenfor.

Billede er nummererede efter Den Gamle Bys katalogsystem. Billedteksterne er summariske, idet forfatterne i forordet bemærker, at det er billedernes indhold, der er emnet for bogen, ikke en kunsthistorisk udredning om hvert enkelt billede.

Selv om det som nævnt ikke er malerier udvalgt efter deres kunstneriske indhold, er det alligevel tydeligt at se den kunstneriske og stilmæssige udvikling, der er sket gennem tiden. Nogle af malerne har fulgt tidens trend, medens andre har malet i deres egen stil og udtryk. Det giver et billede af, at nogle malerier er malet på bestilling eller i hvert fald med senere salg for øje, medens andre er malet for malerens egen skyld – salg eller ikke salg. Man kan sammenligne det med dagens fotografer: professionelle eller amatører.

Det første maleri er et prospekt eller nærmere et bykort over Aarhus i (formentlig) år 1640. Et stort billede som viser byen i skråt fugleperspektiv. Byen vises, som det der i dag kaldes den indre by. Gaderne er stort set de samme som i dag, og vi sender en venlig tanke til den tidligere borgmester Bernhard Jensen, som forhindrede et gadegennembrud fra Skanderborgvej over Immervad, gennem Badstuegade og videre nordud af byen. Tre billedudsnit viser detaljerede dele af det: Store Torv med galgen, gabestokken og kagen fyldt op, Blegdammen, hvor tøj blev lagt til blegning og åhavnen og kysten med mange skibe.. Dette billede og et andet har tre årer malet ind for oven. Det var i sin tid symbolet på Aarhus. Man mener, at det udspringer af, at fiskerne, som boede ”oppe i byen”, havde redskabsskure til deres redskaber og årer nede ved kysten.

Storkøbmanden Philip Hartvig Ree´s (1778-1859) romantiske have ved Aarhus Aa er vist i to billeder med springvand, grotter og borgruin (i træ men malet som kampesten). Det fortælles at Kong Frederik VI syntes, at det var for flot for en privatmand i provinsen. Ree havde ellers fyldt et springvand med vin. Et springvin?

En anden storkøbmand, Hans Broge (1822-1908), fik i sølvbryllupsgave af Jydske Landmænd et marinebillede malet af C. F. Sørensen. Et flot billede, som dels viser ét af Hans Broges skibe for fulde sejl på vej ind til Aarhus, dels et dampskib på vej ud fra byen og endelig byen og havnen i baggrunden.

Èt billede viser mere en begivenhed end et udsnit af byen: Sluppen på vej gennem Vestergade omkring år 1900. Det var et fastelavnsoptog, hvor en båd, som var sat op på en vogn, blev trukket rundt i byen af søfolk, som samlede ind til sømandsenker og gamle sømænd. Ifølge andre kilder, var det godt, at det var søfolk, der trak vogn og båd rundt i byen, for de blev så godt beværtet på hele turen, at det kunne være vanskeligt at holde kursen.

Det ville føre for vidt at nævne de enkelte kunstnere her, men mange af billederne er af høj kunstnerisk kvalitet og kunne også være valgt til en egentlig kunstbog. Mange af billederne er ikke kun en nøgtern historisk eller arkitektonisk gengivelse af byen eller dens bygninger, men også en gengivelse af en stemning.

Bogen er rettet mod tidligere og nuværende Aarhusianere, men andre må gerne kigge med. Bogen er heltidsholdbar, men den er også en oplagt gaveide på denne tid af året.

...

Siden er oprettet 17-12-2014

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Ikke som folk er flest
Nørre Vosborg i tid og rum, bd. 1 og 2
Zoom København