Menu
Forrige artikel

Musik og danskhed

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 2376

Af Anne Marie Storm, Musikskoleleder, Vejle

Som 6. bind i Folkemindesamlingens Kulturstudier foreligger her Musik og danskhed, der indeholder de foredrag, der blev holdt på Dansk Folkemindesamlings temadag om emnet den 15. november 2003.

De fem bidragydere er: Kirsten Sass Bak, indtil 2002 lektor ved Afdelingen for Musikvidenskab ved Århus Universitet, Annemette Kirkegaard, lektor ved Musikvidenskabeligt Institut ved Københavns Universitet, Jens Henrik Koudal, seniorforsker ved Dansk Folkemindesamling, Heinrich W. Schwab, professor ved Musikvidenskabeligt Institut, Københavns Universitet og Martin Zerlang, professor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.

De fem forfattere forsøger med afsæt i forskellige tidsperioder at give et svar på – eller måske snarere at belyse – spørgsmålet, om man overhovedet kan tale om ”dansk musik”.

I disse kanon-tider er det jo et meget relevant spørgsmål, og her, som ved de andre kunstarter, er det svært at trække en geografisk skillelinie. De fleste betragter nok Kuhlaus musik til Elverhøj som særdeles dansk, selvom han var tysker. Men det behagede ikke B.S. Ingemann, der bad komponisten Niels W. Gade om at vende hjem fra en ledende stilling i Lepzig, så Kuhlau og Weyse kunne blive erstattede af virkelig danske tonekunstnere.

Det vil blive for omfattende at kommentere hvert enkelt bidrag, men jeg må lige komme med et lille suk i forbindelse med Annemette Kirkegaards afsnit om populærmusikken. Den er sprogligt ind imellem meget tung og akademisk, som f.eks. nederst side 81: I den musiketnologiske forståelsesramme er det imidlertid vigtigt ikke at forveksle definitionerne af forskellighed og diversitet med essenstænkning, forstået sådan at man kan finde den lokale og nationale identitet iboende og konkret i det musikalske materie……

Det var for hård kost i sommervarmen. Jeg ville hellere have læst om Birthe Kjær, Shu-bi-dua og måske Grand Prix.

Til gengæld vil jeg lige slutte med roser til bogens sidste artikel, Fællessang og danskhed af Kirsten Sass Bak. Her er malende og morsomme eksempler blandet med interessante historiske oplysninger i et stramt, men underholdende sprog. Det foredrag ville jeg gerne have hørt.

Om der så findes specifik ”dansk” musik, kan man stadig gruble videre over, hvis man mener, at det er et spørgsmål af stor betydning. 

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Nye toner i Danmark
Talende toner - Händel
Italiensk opera i Guldalderen 1800-1850