Menu
Forrige artikel

The Court Historian - The International Journal of Court Studies

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 1948

Af Elisabeth Ahlefeldt-Laurvig

Her er der tale om en lille bog på ca. 250 sider udgivet af foreningen ”The Society of Court Studies”.  De udgiver to af disse små bøger om året, og den udgave, jeg har fået til anmeldelse, er et nummer dedikeret til Kongelige Jagter.  Ud over nogle spændende artikler indeholder bogen også anmeldelser ikke kun af bøger men også af udstillinger og konferencer.  Endelig er der en sektion med øvrige nyheder, der relaterer sig til denne forenings medlemmer.

Fire anerkendte forfattere har bidraget med artikler og én af dem har en særlig dansk vinkel ”The Hunt of Frederik II of Denmark: Structures and Rituals”.  Den er skrevet af John Robert Christiansson, en amerikansk forsker med speciale i skandinavisk historie.  Han er ekspert, når det drejer sig om Tycho Brahe og har bl.a. skrevet den bog, der blev oversat og udgivet af Nyt Teknisk Forlag med titlen ”Tycho Brahe – renæssancen på Hven”. 

Artiklen om Frederik II omhandler den store opgave, det var at samle de store krongodser i Nordsjælland i det, der nu omtales som ”Kongernes Nordsjælland”.  Men også andre steder i landet f.eks. i Jylland både ved Skanderborg og ved Kolding.  Mageskifter foregik i stor stil, hvilket gjorde det muligt at samle Krongodset, og dermed blev også nogle meget store sammenhængende jagtterræner skabt. 

En pudsig lille sidehistorie er, at godset Hillerødsholm var ejet at slægten Gøye. Birgitte Gøye og Herluf Trolle var ejere af gården og ved mageskiftet med Kong Frederik II modtog de klosteret Skovkloster (som de omdøbte til Herlufsholm) på Sydsjælland.  Hovedbygningen til Hillerødsholm blev senere bygget om af Christian IV, som valgte at kalde det Frederiksborg Slot.

I bund og grund var denne effektivisering ved at samle kongens ejendomme en økonomisk fornuftig disposition, men den gav samtidig mulighed for at dyrke kongens store passion for jagt.  Det var en sport, der ikke kun gav Kongen motion, underholdning og et fællesskab – den var også egnet til at vise Kongen frem for befolkningen og ikke mindst var det også en måde at øve til krigsførelse.  Jagt kræver strategisk overblik, stamina, våbenhåndtering og ikke mindst mod.

Én af de andre bidragsydere – Jane Ridley – er også en højt anerkendt forfatter og historiker og, hvad er ganske interessant, leder af en masteruddannelse for dem, der vil specialisere sig i at skrive biografier.  Det er en ganske særlig forskning, der skal til her, og den kan man altså specialisere sig i. Jane Ridleys bidrag handler om ”The Sport of Kings: Shooting and the Court of Edward VII”. Her beskrives et skift i traditionerne, hvor der gradvist kommer fokus på de store fasanjagter.  For dem, der har nydt Jesper Laursens pragtfulde bog ”Herregårdsjagt i Danmark” er netop denne artikel et spændende supplement.

Denne lille bog er slet ikke så lille endda, og kvaliteten af forskningen er høj.  Har man mod på at læse disse artikler på engelsk, kan det absolut anbefales at blive medlem af The Society of Court Studies – det koster £40 pr år, og så får man glæden af at få tilsendt to af disse små bøger om året.  Nyhedssektionen kan man blive helt fristet af, der står både om nye bøger, nye udstillinger og foredrag.  Hvad med at tage til London i september og høre foredraget ”Of secrets and supper parties: disgrace and excile at the court of Louis XV”

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Dronningen griber magten
Danmarks Adels Aarbog, 2009-2011
Det danske kongevåben