Menu
Forrige artikel

Rejse til den nye verden

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 2969

Af Birthe Korsbæk

Bogen er baseret på dagbogsoptegnelser af skuespilleren på en turne, hvor han optrådte for danske udvandrermiljøer. Han beskriver sine forskellige oplevelser på rejsen. Hans oplevelser uddybes af baggrundsviden af syv essays om forskellige samfundsforhold i USA på den tid, skrevet af syv forfattere, - eksperter på hver deres område. Det er smart fundet på. Vi får skuespillerens spontane reaktion på det, han oplever, og derefter uddybes oplevelserne af disse eksperter på hver deres område.

Uhyre interessant, oplysende og læseværdigt.

1) Skuespilleren Christian Zangenberg, - skitser til en biografi.  Af Michael Christian Hansen, mag. art i historie.

Skildring af Z´s karriere på de Københavnske teatre i slutningen af 1800 årene. Beskrivelse af successer og fiaskoer. Beskrivelse af skuespillerens liv og ægteskab før rejsen til USA. På Det kongelige Bibliotek og teatermuseet i Hofteatret findes omfattende materiale om skuespilleren, hans baggrund og rollerne.

2) Med Christian Zangenberg over Atlanten – luksus, intimitet og tanker på Verdenshavet. Af Thorbjørn Thaarup, historiker og geograf, inspektør ved M/S Museet for Søfart.

Her skildres afskeden med København og familien, livet om bord på ”United States” 1. klasse i de 14 dage, turen over Atlanten varede samt de spændende personligheder, der var med på rejsen med citater fra Z´s dagbog. Tidsfordriv om bord og personligheder på 1. klasse. Også forholdene for emigranterne på de øvrige dæk, ned til 3. klasse i skibets bund.

Kapitlet slutter med spredte glimt og morsomme hændelser fra teaterturneens start.

Z skildrer i sin dagbog livet i USA som ”umådelig forjaget og travl”.

3) Det amerikanske samfund omkring år 1900. Af Jørn Brøndal, lektor, ph.d i Amerikanske studier.

Levevilkår, industri, transport, klasseskel ”over there” lige efter århundredskiftet under præsident Th. Roosevelt. Z. beskriver i sin dagbog USA som forretning, industri og effektivitet. Den strenge raceadskillelse, lynchninger af negre m. m.

Men Z vender senere tilbage til Danmark som et andet menneske. Det vidner dette dagbogsnotat om: ”Men underligt nok, jeg føler ikke den jublende glæde ved at se Danmark, som jeg havde ventet. Det nye land, Amerika, med sit friske, pulserende, rastløse, energiske liv, har magtstjålet mig. Jeg er kommet til at elske dette land. Nu skal jeg atter til at tage fat i dette lille, snobbede, ufriske land og måske sløse livet hen”.

4) Dansk udvandring til USA omkring år 1900 – et overblik. Af Pernille Skovgaard Christensen. Cand mag i engelsk og historie.

Hvorfor alle disse udvandringer fra Danmark til USA omkring år 1900?  Forskere beskriver det som en kombination af ”push og pull”. Danskere begyndte at få oplysninger om Verden omkring sig. Napoleonskrigene havde udløst økonomisk krise. Revolutionerne var på sit højeste. Fattige bønder i Danmark måtte finde sig i prygl, udnyttelse og fornedrelse og drømte om ”Mulighedernes land”. Åbningen til USA blev den ventil, der tog det værste tryk. Det var nemmere at flygte, end at tage kampen. Bedre ernæring og hygiejne resulterede i lavere dødelighed på landet, men kun den ældste søn kunne arve gården. Hvad med de yngre? Man måtte søge lykken andre steder.

Der blev fundet guld i Californien, og en ”Gold Rush” sattes i gang. Man søgte ”frihed og lighed”. Z. rejser rundt og optræder på teatre og indlogeres hos danske indvandrere, der beretter om livet i Den nye Verden. De var ”flygtet” fra Europas revolutioner, de dårlige kår i Danmark. De kom til bedre infrastruktur, guldfuld (håbede de) religiøse samfund (bl. Mormoner).

Forfatteren til denne del beskriver på interessant og forstående måde årsager til udrejserne, den første svære tid, sammenholdet blandt danskerne og deres måde at klare sig og falde til i det nye på. Et yderst læseværdigt afsnit!

5) Dansk-Amerikanerne i Iowa og Nebraska omkring år 1900. Af John Mark Nielsen, direktør for Det Danske Immigrationsmuseum i Iowa.

De to stater var hjemsted for mange danske omkring 1900, derfor tilbragte Z megen tid her (desuden sneede han inde her).

I disse stater var der en stor dansk befolkning, som han optrådte for. Han fik indblik i mormonernes levevis. Levevilkårene var hårde. ”De blev tidligt gamle” skrev Z i sin dagbog.

Forfatteren skildrer indgående indvandrernes forhold og de forskellige trosretninger, som prægede livssynet i disse stater. Z´s optræden og oplæsninger i området blev bedømt og modtaget yderst forskelligt af egnens danske præster, hvilket bekymrede ham. Han besøgte adskillige danske uddannelsesinstitutioner, som han beskrev som snæversynede i filosofisk og religiøs henseende. Han beskriver, hvordan hans optræden blev modtaget forskellige steder og besværer sig over, at danskerne havde for vane at medbringe ”deres barnevogne med skrigeunger”.

Interessent er det at læse hans udtalelser til danske aviser efter hjemkomsten.

6. Tamme unge mænd med flipper på. – livet for de amerikanske indianere omkring år 1900.  Af Mille Gabriel. Ph.d i antropologi og inspektør på Nationalmuseet med ansvar for de Nord- og Sydamerikanske samlinger.

Her beskrives indianernes vilkår med afsæt i Z´s skildringer. De europæiske indvandrere medbragte smitte, der forårsagede den ene dødbringende epidemi efter den anden. Dertil kom mange konfrontationer og kampe om den jord, der før havde været indianernes territorier. Forflytninger af indianerne og udryddelse af deres fødekilder beskrives. Guldfundene og indvandrernes behov for dyrkningsarealer førte til katastrofe for den oprindelige befolkning i USA.

Z. passerede disse områder med jernbanen og beskrev i sin dagbog, hvad han så. Z. udviser medlidenhed med indianerne.

”Tvangsfjernelse” af indianske børn til opdragelse på kostskoler, der skulle ”pille indianeren af dem”. Z. besøgte en sådan skole og bemærkede, at børnene ikke syntes at trives. Han udtrykker ”dyb medfølelse med disse mennesker”.

7. Efter Jordskælvet. – Christian Zangenbergs besøg i San Francisco. Af Douglas Lawrence Gist, der er født i San Francisco og forfatter til en bog om hændelsen.

San Francisco var en blomstrende storby med skyskrabere, sporvogne, automobiler, en aktiv havnefront indtil 18. april 1906. Så kom det store jordskælv. Den frygtelige hændelse beskrives indgående af forfatteren. Da det var overstået, kom de voldsomme brande.

I maj 1907 kørte Z rundt i byen under genopbygningen. Han slutter sit dagbogsnotat derom sådan: ”Jeg glemmer aldrig dette syn med de herlige omgivelser og den sørgeligt ødelagte by”. Derefter beskriver han genopbygningsarbejdet.

”Rejse til den nye Verden” er et særdeles velskrevet, interessant og oplysende værk, skrevet af eksperter på hver deres område. At have skuespilleren Christian Zangenberg med som en biperson til at sammenbinde kapitlerne, havde efter min mening ikke været nødvendigt, det behøver værket ikke, men OK. Det medvirker måske til, at man får startet på bogen. Er man først i gang med læsningen, er Z´s tilstedeværelse uden betydning.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Den post-amerikanske verden
Den israelske lobby og amerikansk udenrigspolitik
Hilsen fra Amerika